DLACZEGO ZGAZOWANIE DREWNA JEST TAK EKOLOGICZNE

Zgazowanie drewna znane jest od lat. Po wojnie jeździły dość długo autobusy w Polsce napędzane gazem drzewnym - kotły na zgazowanie drewna to od lat standard w całej Europie. Jest to jedna z najbardziej efektywnych technik spalania biomasy i jej zamiany w energię cieplną.

CO TO JEST ZGAZOWANIE DREWNA?


Gaz drzewny to palny gaz uwalniany podczas procesu pirolizy drzewa. Zgazowanie drewna ale też biomasy polega na procesie jego konwersji do paliwa gazowego poprzez jego ogrzewanie. W procesie zgazowania energia chemiczna znajdująca się w drewnie uwalniana jest w formie lotnego gazu drzewnego - z języka niemieckiego tzw. holzgas.


Zgazowanie to nie tylko piroliza drewna ale też węgla czy biomasy np: zrębki, zrzyn, klocków, brykietów czy nawet odpadów lub osadów ściekowych! Dwustopniowe spalanie w wysokich temperaturach gazu drzewnego wymaga odpowiedniego przygotowania paliwa. Jest to pewne ograniczenie dla użytkowników . Dlatego mówi się w branży grzewczej, że kupujesz najpierw paliwo a potem kocioł. Trzeba mieć sezonowane suche drewno o wilgotności około 20%. W naszych kotłach zgazowujących dopuszczane jest spalanie liściastego jak i iglastego drewna.

JAKIE KORZYŚCI MAMY ZE ZGAZOWANIA DREWNA?


CO JEŚLI CHCEMY SPALAĆ DREWNO ALE TEŻ PELLET I TO AUTOMATYCZNIE?


Interesującym rozwiązaniem jest połączenie kotła zgazowującego drewno z podajnikiem i palnikiem na pellet - zestaw adaptacyjny. Takie połączenie nazywane jest często - hybrydowym ,a ich podstawową zaletą jest możliwość spalania dwóch paliw w jednej konstrukcji kotła.

kociol-dwupaliwowy-na-pellet-i-drewno

KOCIOŁ KOMBINOWANY - HYBRYDOWY


Użytkownik sam decyduje, czym chce palić, a zamiana drzwiczek z zamontowanym palnikiem na pellet jest całkowicie bezpieczna i bezproblemowa. Kotły, dzięki dużej komorze spalania, dają możliwość spalania większych kawałków drewna, co znacznie ułatwia ich eksploatację. Dodatkowo, jeśli to konieczne, istnieje możliwość doposażenia kotła w wentylator wyciągowy, zapobiegający zadymianiu się przy otwieraniu drzwiczek, a także zmniejszający wymagania co do samego komina.


Dobór kotła na zgazowanie drewna jest podobny jak konwencjonalnego pieca zasypowego - dobieramy moc do powierzchni budynku i jego zapotrzebowania na ciepło. Różnica jest taka, że optymalne spalanie drewna uzyskamy w kotle na zgazowanie przy zastosowaniu bufora ciepła, czyli zbiornika akumulacyjnego. Jest on wymagany do bezawaryjnej, komfortowej pracy nie tylko urządzenia, ale także naszej codziennej obsługi.


Zastosowanie zbiornika buforowego, który przyjmuje energię cieplną od naszego kotła, wydłuża interwały jego pracy - kocioł c.o. nabija temperaturę w zbiorniku i, jak się wygasi, ciepła woda bufora krąży w instalacji c.o. bez konieczności ponownego rozpalania w kotle. Dzięki czemu rozpalamy w kotle raz na dobę lub dwie doby, oszczędzając czas oraz paliwo. Wydłuża to też żywotność samego kotła c.o.