GRZYWNA ZA BRAK WPISU DO CEEB

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje zmiany przepisów, które rozszerzą uprawnienia straży miejskiej. W wyniku tych zmian straż miejska będzie miała prawo wizytować mieszkania i nakładać grzywny na właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają wpisu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

JAK I GDZIE ZŁOZYĆ?

CEEB to rejestr informacji o źródłach ciepła i paliwach spalanych w celu ogrzewania nieruchomości. Właściciele lub zarządcy budynków muszą złożyć odpowiedni wpis do tego rejestru. Przepisy wprowadzające CEEB w życie obowiązują od stycznia 2021 roku, a właściciele mieli 18 miesięcy na dokonanie wpisu, czyli do 30 czerwca 2022 roku. Właściciele nowych budynków mają tylko 14 dni na dokonanie wpisu.

Brak wpisu do CEEB jest obecnie bezkarny, ale planowane zmiany prawne umożliwią straży miejskiej nakładanie grzywien na osoby, które nie dokonają tego wpisu. Kontrole straży miejskiej będą polegały na sprawdzaniu, czy nieruchomość jest wpisana do CEEB, a w przypadku braku wpisu nałożą grzywnę. Osoby podlegające kontroli będą musiały przedstawić dokument lub inny dowód potwierdzający zgłoszenie do CEEB.

Rejestracja w CEEB jest bezpłatna. Można to zrobić listownie, w urzędzie miasta lub gminy, albo online. W zgłoszeniu należy wskazać dane dotyczące budynku, takie jak adres, rodzaj obiektu, liczba lokali, źródła ciepła, rodzaje paliw, liczba kotłów (jeśli budynek ogrzewany jest spalaniem w kotle), a także dane osobowe właściciela lub zarządcy.