WSPARCIE

wsparcie-eko-palnik

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym różni się kocioł zgazowujący drewno od zwykłego kotła zasypowego?

W kotłach zgazowujących proces spalania przebiega dwuetapowo - w komorze wsadowej następuje, niepełne spalenie paliwa, a powstałe w tego efekcie gazy dopalają się w palniku ceramicznym. Warunkiem prawidłowego funkcjonowanie takiego kotła jest utrzymanie wymaganej wysokiej temperatury na kotle (70-85'C). Trzeba pamiętać, że jej zbytnie obniżenie uniemożliwiłoby całkowite dopalanie gazów, a właśnie dzięki temu kotły te uzyskują bardzo wysoką sprawność.

W kotle zgazowującym panuje zdecydowanie wyższa temperatura (ponad 1300'C) niż w zwyczajnym kotle zasypowym (700'C). 

Jakiego rodzaju paliwa nie można stosować w kotle zgazowującym

Niewskazane jest spalanie drewna o zawartości wilgoci (wody) powyżej 20%. 

Zabronione jest również spalanie śmieci, papieru, gazet (tylko tektura na rozpałkę), pyłu drzewnego, impregnowanego drewna, węgla i koksu.

Ile wynosi gwarancja na kocioł zgazowujący?

PRODUCENT UDZIELA

na szczelność korpusu kotła oraz 2 lata na pozostałe elementy. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest użytkowanie kotła zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednimi normami i przepisami.

Jak dobrać bufor ciepła do kotła centralnego ogrzewania?

Zbiorniki akumulacyjne często nazywane popularnie buforami ciepła są obowiązkowym wyposażeniem kotłowni na paliwa stałe z ręcznym zasypem paliwa czyli kocioł na drewno lub węgiel musi być zainstalowany z buforem. Buforów ciepła wymagają też  programy dotacji na wymianę i modernizację kotłowni w tym rządowy program Czyste Powietrze.


JAK ZATEM DOBRAĆ ODPOWIEDNI BUFOR CIEPŁA DO KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA?NORMA EN 303-5 PODAJE WZÓR NA POJEMNOŚĆ BUFORA

Według przepisów zbiorniki akumulacyjne dobieramy do mocy urządzenia grzewczego z którego ma przyjąć energię. Norma EN 303-5 wskazuje na dobór wg wzoru: DOBÓR WYGLĄDA ZATEM TAKDOBÓR WŁAŚCIWEGO BUFORA TRZEBA DOKŁADNIE PRZEMYŚLEĆ

W wielu krajach, zbiorniki akumulacyjne są obowiązkowe ale od określonej mocy kotła np. od 15 kW. Wynika to z faktu, że  domy parterowe lub o małych kubaturach mają małe kotłownie, w których często nie ma zwyczajnie miejsca na zbiornik akumulacyjny. Należy bowiem pamiętać że z racji swojej pojemności bufor ciepła ma spore gabaryty, np. 1000 l ma średnicę 80 cm i wysokość 220 cm.

Poza dostępnością miejsca kolejna sprawa wymaga weryfikacji i pokazuje ,że nie można się wyłącznie kierować wzorem normy. Trzeba jasno określić sobie co ma zasilać nasz bufor. Musimy znać zasadę działania instalacji buforowej w której energia cieplna w postaci podgrzanej wody jest magazynowana w buforze. Dopiero potem jest ona podawana za pomocą pompy cyrkulacyjnej do instalacji i grzejników. Zmagazynowana energia cieplna jest podawana stopniowo, co wydłuża nam cykl cyrkulacji wody. W praktyce zbiornik akumulacyjny który ma kilkanaście razy większą pojemność niż kocioł, podgrzaną wodę podaje do instalacji przez 1-2 doby. Nie trzeba mówić, że kiedy zmagazynowana energia jest uwalniana do instalacji to sam piec nie pracuje. Oszczędzamy zatem opał , pracę oraz żywotność naszego kotła. Dlatego ważne jest określić co ma zasilać bufor i wyciągnąć wnioski czy powinniśmy przewymiarować pojemność bufora czy nawet ją zredukować.

Jak obliczyć, jaki kocioł zgazowujący wystarczy do mojego domu?

Do ustalenia mocy kotła należy użyć wzoru, w którym uwzględnia się powierzchnię budynku pomnożoną przez wysokość pomieszczeń. Wynik ten mnoży się przez ustaloną moc 40 lub 48 W/m3.

Otrzymany iloczyn będzie mocą pieca potrzebnego do ogrzania danego domu. Jeżeli dom jest ocieplony, do wzoru używa się mocy 40 W/m3, natomiast przy domu nieocieplonym należy użyć 48 W/m3.


PRZYKŁAD


JAK TO WYGLĄDA W OBLICZENIACH?

Budynek ocieplony o powierzchni 150 i 300 m2:


Budynek nieocieplony o pow. 150 i 300 m2:


Przykłady powyżej pokazują nam że w łatwy sposób możemy obliczyć jakiej mocy kocioł wybrać.

Jak, kiedy i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?

Jeśli zdecydujesz się na wymianę kotła w ramach programu Czyste Powietrze, dofinansowanie wymaga spełnienia warunków formalnych. Kolejne etapy ubiegania się o dotację przedstawiamy poniżej.


ETAPYWAŻNE!

Najlepiej jednak zadzwonić lub napisać do siedziby naszego terytorialnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem doprecyzowania szczegółów związanych z pierwszeństwem dotyczącym daty kupna i złożenia wniosku. 

Jak przygotować drewno przed włożeniem do kotła?

SKŁADOWANIE DREWNA PRZY KOTLE

Drewno do kotłowni powinniśmy przenosić małymi porcjami. Przy kotle powinno być go chociaż tyle, aby starczyło na minimum cały dzień palenia - maksymalnie 2-3 dni. Drewno przez ten czas ogrzeje się i dosuszy. Zasada jest taka by drewno przed włożeniem przebywało przy kotle przez minimum 12 godzin.


W CZYM PRZECHOWYWAĆ

Oferta różnego rodzaju koszy i stojaków do drewna jest przebogata. Każdy w niej może znaleźć coś, co będzie pasowało do jego wnętrza. Dobry rozwiązaniem mogą być, np. plastikowe pojemniki lub kosze wiklinowe ustawione i odizolowane od podłoża na wysokość 5-10 cm.

Najwyżej i najbliżej kotła powinno się znajdować drewno na rozpałkę oraz drewno, które będzie włożone w najbliższej partii.


WAŻNE!

Drewno przyniesione z dworu ma wilgotność "chwilową" na poziomie 40%. Włożenie go do kotła naraża nas na spore straty oraz problemy związane z zawieszaniem się opału lub wysokim zasmoleniem komory załadunkowej.


UWAGI!

Najważniejsze to dopracowanie całego posiadanego wyposażenia do pracy z drewnem oraz właściwego zaprojektowania miejsc składowania. Będzie to niewiele znaczyło, jeśli wprowadzanym udogodnieniom nie będą towarzyszyły właściwe nawyki uwzględniające specyfikę paliwa, jakim jest drewno.


Więcej informacji można znaleźć na Facebooku dołączając do GRUPY WSPARCIA.

Jak połączyć dwa bufory?

METODY ŁĄCZENIA

Istnieją dwie podstawowe metody łączenia zbiorników akumulacyjnych - buforowych.

Więcej na stronie:

Klasy efektywności energetycznej kotłów - co oznaczają w praktyce?

Regulacje prawne stopniowo zwiększają naciski na spełnienie coraz to bardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących nisko-emisyjności oraz energooszczędności kotłów grzewczych. Jednym z takich aktów prawnych jest dyrektywa ErP (Energy-related Products), która powstała w wyniku realizacji światowej polityki energetycznej i klimatycznej mającej na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W  celu  realizacji  tego  zadania,  państwa  Unii  Europejskiej  w  ramach  tzw. Programu 20-20-20 przyjęły następujące założenia:Jako termin realizacji tych postanowień przyjęto rok 2020. Dla konsumentów najważniejszą  zmianą związaną z wejściem w życie dyrektywy  ErP jest oznakowanie kotłów grzewczych  etykietami efektywności energetycznej, które jest obowiązkowe od  1.04.2017 r. Etykiety te mają ułatwić klientom dobór urządzenia pod   kątem jego efektywności i energooszczędności. Zgodnie z wytycznymi dyrektywy wszystkie kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej do 70 kW włącznie będą musiały być oznaczone taką etykietą. Dyrektywa ErP dokładnie określa jakie są obowiązki dostawców (w tym przypadku producentów kotłów), a także dystrybutorów odnośnie zakresu i sposobu opisu produktów, tak aby wszystkie karty produktów oraz ich etykiety energetyczne były ujednolicone oraz posiadały czytelne dla klienta informacje. 

Wprowadzenie etykiet energetycznych ma na celu umożliwienie konsumentom świadomego dokonywania wyborów oraz zmniejszenie skutków negatywnego oddziaływania urządzeń grzewczych na środowisko naturalne.

Klasy efektywności energetycznej kotłów na paliwo stałe ustala się w zależności od współczynnika efektywności energetycznej – poczynając od najgorszej klasy G do najlepszej A+++:

Kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i użytkowania od 1 stycznia 2020 r. będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń - EcoDesign. Dla Małopolski przepis ten wszedł w życie już 1.07 br. w ramach tzw. uchwały antysmogowej.

Są to jeszcze bardziej restrykcyjne wymogi niż te dotyczące 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012. Wymagania ekoprojektu w stosunku do wymagań normy PN-EN 303-5:2012 wprowadzają konieczność weryfikacji sezonowej efektywności i emisji zanieczyszczeń, uwzględniając pracę kotłów przy mocy niższej niż nominalna. Określają ponadto maksymalną dopuszczalną emisję tlenków azotu. Sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 75% - dla  kotłów o znamionowej  mocy cieplnej do 20 kW i nie może być mniejsza niż 77% -dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW. Emisja tlenków azotu (NOx) w przypadku kotłów na biomasę nie może przekraczać 200 mg/m³.

Warto więc już teraz przy zakupie nowego urządzenia grzewczego, wziąć pod uwagę przepisy, które mają wejść w życie i zainwestować w kocioł, który cechował się będzie nie tylko wysoką klasą efektywności energetycznej, lecz  także  posiadał  certyfikat  EcoDesign.  

W naszej ofercie wymagania EcoDesign spełniają kotły MPM DS WOOD 10 kW, 18 kW, 26 kW, 34 kW, MPM WOOD PLUS 6 kW, 10 kW, 14 kW, 18 kW, 26 kW, 34 kW, 68 kW,  MPM ECONERGY 10 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW, 36 kW. Tym samym nasze kotły mogą brać udział w licznych programach dofinansowań do wymiany kotłów.

Masz jakiś problem lub chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do dołączenia do Grupy Wsparcia na Facebooku.