JAK POŁĄCZYĆ DWA BUFORY?

METODY ŁĄCZENIA

Istnieją dwie podstawowe metody łączenia zbiorników akumulacyjnych - buforowych.

POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE

Przykładowy schemat instalacji

Najczęściej stosowana metoda łączenia dwóch buforów.

ZALETY

WADY

POŁĄCZENIE SZEREGOWE

Przykładowy schemat instalacji

Łatwiejsza metoda łączenia dwóch buforów.

ZALETY

WADY

WAŻNE!

Decyzja jaką metodę zastosować w danym układzie jest uzależniona od wiele czynników i musi zostać podjęta przez inwestora oraz wykonawcę instalacji.

Należy jednak pamiętać że prócz poprawnego podłączenia wszystkich elementów nie mniej ważną kwestią jest prawidłowe sterowanie wszystkimi elementami. Tylko wtedy możemy liczyć na pełne wykorzystanie, zadowolenie, wygodę oraz oszczędności jakie daje nam połączenie kotła zgazowującego z buforem ciepła.