GDZIE WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Od 19 września 2018 roku można składać wnioski o środki na wymianę pieców czy termomodernizacji domów w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Gdzie wypełnić i złożyć dokumenty?

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

Instrukcję znajdziecie Państwo na naszej stronie.

JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zalecają, aby wniosek składać drogą elektroniczną za pomocą specjalnej aplikacji internetowej:

Dostępny na nim dokument jest interaktywny, co umożliwia także sprawdzanie na bieżąco czy jest wypełniany w sposób poprawny. Formularz ponadto, przelicza wszystkie koszty, czy wysokość dotacji. Te udogodnienia nie tylko przyspieszają wypełnienie wniosku, ale i także jego rozpatrzenie.

W przypadku wersji elektronicznej konieczne jest jednak użycie albo kwalifikowanego podpisu elektrycznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Jeśli, nie jest to możliwe, to wniosek można złożyć przez wspomnianą wcześniej aplikację internetową, ale należy dodatkowo dostarczyć wersję papierową do właściwego WFOŚiGW. Dopuszczalne jest również złożenie wniosku o dofinansowanie tylko w tradycyjnej, czyli papierowej formie.

GDZIE ZNALEŹĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny w siedzibach poszczególnych, 16 terytorialnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ich stronach internetowych, a właściwie na Portalach Beneficjenta.

WFOŚiGW w Szczecinie

ul. Solskiego 3

71-323 Szczecin

Strona internetowa: https://www.wfos.szczecin.pl/

Portal Beneficjenta: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/

WFOŚiGW w Gdańsku

Ul. Rybaki Górne 8

80-861 Gdańsk

Strona internetowa: https://wfos.gdansk.pl/

Portal Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/

WFOŚiGW w Olsztynie

ul. św. Barbary 9

10-026 Olsztyn

Strona internetowa: http://wfosigw.olsztyn.pl

Portal Beneficjenta: https://portal.fundusz.olsztyn.pl/

WFOŚiGW w Zielonej Górze

Ul. Miodowa 11

65-602 Zielona Góra

Strona internetowa: https://www.wfosigw.zgora.pl/

Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.zgora.pl/

WFOŚiGW w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15 A 60-541 Poznań

Strona internetowa: http://www.wfosgw.poznan.pl/

Portal Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

WFOŚiGW w Toruniu

ul. Fredry 8

87-100 Toruń

Strona internetowa: http://www.wfosigw.torun.pl/

Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.torun.pl/

WFOŚiGW w Warszawie

ul. Ogrodowa 5/7

00-893 Warszawa

Strona internetowa: http://www.wfosigw.pl/

Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.pl/

WFOŚiGW w Białymstoku

ul. Św. ROCHA 5 15–879 BIAŁYSTOK

Strona internetowa: http://wfosigw.bialystok.pl/

Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

WFOŚiGW we Wrocławiu

ul. Jastrzębia 24

53-148 Wrocław

Strona internetowa: https://wfosigw.wroclaw.pl

Portal Beneficjenta: https://portal.fos.wroc.pl/

WFOŚiGW w Łodzi

Ul. Dubois 119

93-456 Łódź

Strona internetowa: http://www.wfosigw.lodz.pl/

Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.lodz.pl/

WFOŚiGW w Lublinie

Ul. Spokojna 7

20-074 Lublin

Strona internetowa: http://www.wfos.lublin.pl/

Portal Beneficjenta: https://portal.wfos.lublin.pl/

WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

Strona internetowa: https://www.wfosigw.opole.pl/

Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.opole.pl/

WFOŚiGW w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19

40-035 Katowice

Strona internetowa: https://www.wfosigw.katowice.pl/

Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.katowice.pl/

WFOŚiGW w Kielcach

Al. Ks. J. Popiełuszki 41

25-155 Kielce

Strona internetowa: https://wfos.com.pl/

Portal Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/

WFOŚiGW w Krakowie

ul. Kanonicza 12 31-002 Kraków

Strona internetowa: https://www.wfos.krakow.pl/

Portal Beneficjenta: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/

WFOŚiGW w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9

35-025 Rzeszów

Strona internetowa: https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/

Portal Beneficjenta: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Składając wniosek o dofinansowanie należy przedłożyć dokumenty, które potwierdzają dochód osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe (tylko dla beneficjentów podwyższonego poziomu dofinansowania).

Jeśli we wniosku nie wypełniono pól dotyczących numeru księgi wieczystej czy numeru działki należy także załączyć dokument poświadczający prawo do własności danego budynku.