Apel o Ratunek dla Polskiego Środowiska

Wywołujący Alarm Stan Finansowy Programu: Czyste Powietrze Wymaga Natychmiastowej Interwencji

Czyste Powietrze na Skraju Zapaści: Pilna Potrzeba Finansowania dla Programu


Program Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę starych kotłów i ocieplenie domów, znalazł się w krytycznej sytuacji finansowej. Ostrzeżenia Polskiego Alarmu Smogowego i Fundacji Instrat są alarmujące – każdego tygodnia zaległości płatnicze wzrastają o 100 milionów złotych, osiągając już 700 mln złotych. Obiecane wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 200 mln zł wydaje się niewystarczające.


Bez natychmiastowej interwencji rządu, programowi grozi zapaść. Aktywiści i eksperci zwracają się z apelem do premiera Donalda Tuska o pilne przeznaczenie części zaliczki z RePower EU na przywrócenie płynności finansowej Programu. Informacje o rosnących zaległościach w wypłatach środków potwierdziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Luka finansowa już przekroczyła 300 mln zł, a prognozy wskazują na wzrost do 700 mln zł do końca lutego.


Program Czyste Powietrze, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od 2018 r. udzielał dotacji na wymianę kotłów i ocieplenie domów. Mimo sukcesów w przeszłości, program znalazł się teraz na krawędzi zapaści. Liczba wniosków w latach 2019 i 2023 wzrosła z 85 tys. do 217 tys., a łączna liczba wniosków od początku programu wynosi 754 000. Niemniej jednak, około 2,7 mln kotłów pozostaje do wymiany.


Premier Donald Tusk ostatnio deklarował działania przeciwko smogowi poprzez termomodernizację na dużą skalę. Jednak Polski Alarm Smogowy oraz Fundacja Instrat ostrzegają, że bez natychmiastowego wsparcia rządu programowi grozi wyhamowanie, a obietnice premiera dotyczące walki ze smogiem nie będą możliwe do zrealizowania.


Prezes Fundacji Instrat, Michał Hetmański, zwraca uwagę na istniejącą dysproporcję między deklaracjami rządu a aktualnym wsparciem dla Programu Czyste Powietrze. Apeluje o przeznaczenie 2 mld zł z zaliczki RePower EU na wsparcie programu, co podkreślono w wspólnym apelu do premiera Donalda Tuska. Hetmański dodaje, że środki są dostępne w budżecie, ale konieczna jest determinacja rządu, aby te środki trafiły do Programu Czyste Powietrze.


Polski Alarm Smogowy oraz Fundacja Instrat zwróciły się z apelem do premiera Donalda Tuska o działania mające usprawnić Program Czyste Powietrze i ocalić go przed zapaścią finansową. Organizacje te apelują o przeznaczenie 2 miliardów złotych z RePower Europe na program Czyste Powietrze, pilne działania w celu odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz wykorzystanie innych niezbędnych źródeł finansowania.


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zadeklarowało pomoc, przekazując 200 mln zł z pierwszej transzy środków z KPO. Jednakże, zgodnie z informacjami, ta kwota jest niewystarczająca. Resort klimatu i środowiska zapowiedział, że NFOŚiGW wstrzyma pierwszą ratę wpłaty do Funduszu Kolejowego, aby te środki jak najszybciej trafiły na załatanie dziury w programie pogłębionej termomodernizacji.


Sygnały alarmowe związane z Programem Czyste Powietrze wymagają natychmiastowego działania rządu, aby uniknąć poważnych konsekwencji dla tysięcy rodzin oraz celów dotyczących walki ze smogiem w Polsce. Dochodząc do granicy finansowej, Program Czyste Powietrze potrzebuje nie tylko obietnic, ale także konkretnego i skutecznego wsparcia finansowego. W obliczu narastającego zagrożenia, apelujemy do premiera o szybką reakcję w celu ocalenia tego kluczowego programu ochrony środowiska.

Pokrewne Tematy

Zapraszamy do zapoznania się z innymi ważnymi tematami dotyczącymi energii i ekologii:

🔗 ETS 2: Opłata Emisyjna 2027