Ujemne skutki dla środowiska energii wiatrowej: Czy mamy zapłacić cenę za zieloną energię?

Ptaki, Nietoperze, i Krajobraz: Kontrowersje Wokół Ujemnych Skutków Pozyskania Energii Dla Środowiska z Energetyki Wiatrowej.

MIĘDZY WIATREM A OCHRONĄ ŚRODOWISKA: WYWAŻAJĄC KORZYŚCI I WYZWANIA ENERGETYKI WIATROWEJ


Energia wiatrowa, często uważana za jedno z najbardziej ekologicznych źródeł energii, zyskuje na popularności wśród krajów dążących do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednakże, wraz z rosnącą liczbą turbin wiatrowych na całym świecie, pojawiają się także zaniepokojenia co do potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska. W tym artykule przyjrzymy się ujemnym konsekwencjom energii wiatrowej, skupiając się również na aspekcie infradźwięków i zastanowimy się, czy cena za zieloną energię nie jest zbyt wysoka.

ŚMIERĆ PTAKÓW I NIETOPERZY


Jednym z najczęściej krytykowanych aspektów energetyki wiatrowej jest wpływ na ptaki i nietoperze. Turbiny wiatrowe [elektrownie wiatrowe, instalacje] stanowią zagrożenie dla tych zwierząt, ponieważ mogą kolidować z wirującymi łopatami. Badania sugerują, że liczba przypadków śmierci ptaków i nietoperzy związanych z [turbinami wiatrowymi] może być znacząca, co może mieć wpływ na równowagę ekosystemów.

ZMIANA KRAJOBRAZU


Budowa [farm wiatrowych, instalacji wiatrowych] często wiąże się z dużą ingerencją w krajobraz. Rozmieszczenie wielu [turbin wiatrowych, elektrowni] na obszarze wiejskim czy przybrzeżnym może wpływać na estetykę otoczenia, co może mieć negatywny wpływ na lokalne społeczności. Ponadto, konieczność budowy dróg dojazdowych i infrastruktury związanej z [farmami wiatrowymi, instalacjami wiatrowymi] może dodatkowo zmienić charakter terenów naturalnych.

HAŁAS I WPŁYW NA FAUNĘ


[Turbinom wiatrowym, elektrowniom wiatrowym] towarzyszy generowany przez nie hałas, który może być uciążliwy dla ludzi mieszkających w pobliżu. Jednakże, badania sugerują także, że hałas ten może mieć negatywny wpływ na zwierzęta dzikie, zwłaszcza te, które polegają na dźwiękach do komunikacji czy do lokalizacji zdobyczy. 

PRODUKCJA I UTYLIZACJA ODPADÓW


Produkcja [turbin wiatrowych, elektrowni wiatrowych, instalacji wiatrowych] wymaga znacznych ilości energii i surowców, takich jak stal, beton, i inne materiały. Ponadto, problemem jest utylizacja [turbin, instalacji] po zakończeniu ich cyklu życia, gdyż wiele z używanych materiałów jest trudnych do poddania recyklingowi, co generuje odpady. 


WPŁYW NA ROLNICTWO


Mimo że [turbinom, elektrowniom] stara się nadawać miejsca na obszarach, które są mniej atrakcyjne rolniczo, ich obecność może wpływać na dostępność gruntów pod uprawę. Ponadto, prace związane z budową [farm wiatrowych, instalacji wiatrowych] mogą prowadzić do erozji gleby i zmian w jakości gleby. 

ASPEKT INFRADŹWIĘKÓW


Kolejnym aspektem, który zyskuje na znaczeniu, jest emisja infradźwięków przez [turbiny wiatrowe, instalacje wiatrowe]. Choć są one niesłyszalne dla ludzkiego ucha, istnieje niepewność co do wpływu tych niskofrekwencyjnych fal dźwiękowych na zdrowie ludzi i zwierząt. Badania wskazują, że infradźwięki mogą wpływać na komfort mieszkańców w ich otoczeniu, a także na faunę, szczególnie zwierzęta zależne od dźwięków do porozumiewania się czy lokalizacji.

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO


Chociaż energia wiatrowa jest uznawana za przyjazną dla środowiska, jej rozwój nie jest pozbawiony oddziaływania na ekosystemy. Wpływ na ptaki, nietoperze, krajobraz, faunę, produkcję materiałów oraz rolnictwo to istotne kwestie wymagające uwagi i analizy. 

WIARA W OZE NIE JEST W STANIE ZMIENIĆ PRAW FIZYKI ANI TABLICZKI MNOŻENIA


Rewolucji w elektroenergetyce nie będzie. Nie zostaną zmienione prawa termodynamiki czy opisujące rozpływ energii elektrycznej prawa Kirchhoffa. Odnawialne źródła energii nie zapewnią bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ nie gwarantują ciągłości dostaw energii, która jest niezbędna dla bezpieczeństwa. Ciągłość dostaw mogą zapewnić tylko elektrownie jądrowe, gazowe i węglowe. Ponieważ elektrownie jądrowe stają się coraz bardziej kosztowne i coraz mniej akceptowalne przez społeczeństwa Europy, z pewnością zostaniemy przy węglu, jako głównym paliwie dla elektrowni z wykorzystaniem gazu, tam, gdzie to będzie możliwe, a w szczególności w lokalnych instalacjach kogeneracyjnych.


Duże magazyny energii elektrycznej nie powstaną, bo energia to ruch, którego nie można magazynować. Pośrednie formy magazynowania energii, jak zamiana na energię potencjalną (elektrownie szczytowo-pompowe) czy chemiczną (akumulatory), będą  miały ograniczone zastosowanie, głównie w krótkim czasie do zmiany profilu zapotrzebowania w okresie jednej doby. Budowa magazynów energii zapewniających rezerwy na kilka tygodni pracy systemu elektroenergetycznego, a w takim okresie może nie być wiatru czy słońca, jest zupełną mrzonką. W związku z tym źródła odnawialne będą musiały być rezerwowane w 100 proc. poprzez elektrownie węglowe czy gazowe.


Będzie wzrastać zastosowanie informatyki w elektroenergetyce, które może w znacznym stopniu poprawić wykorzystanie majątku i odpowiednie nim zarządzanie. Jednak  efekty szeregu działań nazywanych „Smart City” czy „Smart Home” nie będą aż tak rewolucyjne. Komputerowa  aplikacja na smartfona może poinformować  nas  na odległość, jaka jest temperatura w naszej lodówce i nawet jaka jest jej zawartość, ale nie wyprodukuje energii elektrycznej potrzebnej do działania tejże lodówki. Nasza lodówka działająca w systemie „Smart Home” może również przesłać na nasz telefon informację, że udostępni nam swoją zawartość pod warunkiem, że wpłacimy odpowiednią sumę na konto osoby, która ją zhakowała. Opłata dla hakera może również być dokonana poprzez ePhone działający  w systemie „Smart Banking”.


Gdyby na koniec zadać pytanie: Jakie technologie będą dominować w przyszłości? Odpowiedź jest prosta. Te, które będą ekonomiczne, ponieważ ekonomia zawsze zwycięży w każdym wyścigu technologicznym.


Na potwierdzenie prawdziwości słów, przytaczamy informacje, które podał portal biznesalert.pl. Otóż w ostatnich dniach energia w Europie drożeje, bo akurat pogoda nie sprzyja produkcji energii z OZE. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne w Europie spadła produkcja energii z wiatru i słońca, co spowodowało wzrost cen energii. Jak podała agencja Reuters, wartość umów na dostawy energii elektrycznej na niemieckiej giełdzie wzrosła o blisko 30% do poziomu 48,75 euro za 1 MWh. Z kolei francuskie ceny energii elektrycznej wzrosły o 5,61%. Wzrost cen nie dotyczy umów długoterminowych, ale wpływa na bieżące koszty zakupu energii, niezbędne do utrzymania ciągłości dostaw energii.


Obecnie cena, dostawy energii kupowanej na giełdzie wynosi 56,60 euro za 1 MWh. Według agencji w połowie tego tygodnia generacja energii elektrycznej z farm wiatrowych w Niemczech spadnie o 5,8 GW do poziomu ponad 3 GW. Reuters przewiduje, że produkcja energii elektrycznej z farm słonecznych spadnie o 870 MWh. Z kolei we Francji produkcja energii z wiatru ma się zmniejszyć o 260 MW dziennie, zaś w połowie tego tygodnia spadnie o 1,3 GW. Produkcja energii ze słońca spadnie o 190 MW do 780 MW. Na dodatek spadek dostaw energii z OZE nastąpi w momencie, gdy wzrośnie prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną. W Niemczech w połowie tego tygodnia wzrost ten ma wynieść 230 MW do poziomu 72,4 GW, podczas gdy we Francji – o 180 MW do 49,2 GW. 

KONKLUZJA


Energia wiatrowa bez wątpienia stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej. Jednakże, jak każda technologia, niesie ze sobą pewne kompromisy i potencjalne negatywne skutki dla środowiska. Aspekt infradźwięków stanowi dodatkowe wyzwanie, które wymaga uwagi i dalszych badań. Warto kontynuować badania i innowacje w tej dziedzinie, aby minimalizować negatywne aspekty i równoważyć korzyści dla środowiska naturalnego i społeczeństwa. W końcu, dążenie do zrównoważonej przyszłości wymaga równowagi między korzyściami a kosztami dla środowiska.

PODSUMOWANIE


Będziemy powtarzać do znudzenia, że zasadniczą cechą energetyki jest przewidywalność, stabilność i pewność dostaw energii po rozsądnych i akceptowanych przez odbiorców cenach. Cała reszta jest bez znaczenia. Energia nie ma koloru. Nie jest ani czarna, ani biała, ani tym bardziej zielona. Albo jest ona dostępna, albo jej nie ma. I tylko tyle. Cała reszta to tylko mydlenie oczu, by pod modnymi hasłami „ratowania planety”, czy też „zrównoważonego rozwoju” doprowadzić do sytuacji, w której będziemy kupować znacznie drożej coś, co moglibyśmy mieć szybko i tanio.


Barierą dla ludzkiej chciwości i zwyczajnej niewiedzy są prawa fizyki, których żaden ustawodawca, a zwłaszcza Komisja Europejska, nie może zmienić. Słońce będzie świecić, wiatr będzie wiał, a deszcz padał, kiedy chce i jak chce, bez pomocy urzędników z Brukseli i Berlina, a nawet wbrew ich woli.