Czyste Powietrze

KROK PO KROKU

OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA


GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - DOTACJĘ LUB POŻYCZKĘ?


Nabory wniosków będą prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.


WNIOSKI W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE PRZYJMUJĄ WFOŚIGW


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

tel. 77 453 76 11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku

ul. Św. Rocha 5

15-879 Białystok

tel. 85 74 60 241

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu

ul. Fredry 8

87-100 Toruń

tel. 56 621 23 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku

ul. Rybaki Górne 8

80-861 Gdańsk

tel. 58 743 18 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

ul. Miodowa 11

65-602 Zielona Góra

tel. 68 419 69 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19

40-035 Katowice

tel. 32 60 32 200 oraz 32 60 32 300

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach

ul. ks. J. Popiełuszki 41

25-155 Kielce

tel. 41 366 15 12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie

ul. Kanonicza 12

31-002 Kraków

tel. 12 422 94 90 lub 12 422 30 46

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie

ul. Spokojna 7

20-074 Lublin

tel. 81 532 17 64 lub 81 742 46 48/49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Dubois 118

93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9

10-026 Olsztyn

tel. 89 522 02 00 lub 89 522 02 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15a

60-541 Poznań

tel. 61 845 62 00 / 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9

35-025 Rzeszów

tel. 17 85 22 344

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Solskiego 3

71-323 Szczecin

tel. 91 48 615 56

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Ogrodowa 5/7

00-893 Warszawa

tel. 22 504 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu

ul. Jastrzębia 24

53-148 Wrocław

tel. 71 333 09 30, 71 333 09 40