PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Ustawa z 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe jest podstawą do sprzedaży przez gminy taniego węgla w cenie 2000 zł/tona. Ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie pod koniec października 2022 r.

Jak kupić tani węgiel w gminie?

Węgiel nabyty przez gminę na podstawie umowy od importerów jest sprzedawany w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy. Przepisy przewidują też możliwość zakupu w danej gminie węgla dla mieszkańców gmin sąsiednich, gdy ta nie prowadzi sprzedaży na swoim terenie.

Przykład

Węgiel za 2000 zł/tona sprzedaje gmina A. Gmina B nie sprzedaje tego węgla. Obie gminy sąsiadują ze sobą. Mieszkaniec gminy B. otrzymuje zaświadczenie w gminie B, że spełnia kryteria uprawniające go do zakupu taniego węgla. I na tej podstawie kupi węgiel w gminie A.

Jaka cena za węgiel od gminy

Gmina sprzedaje węgiel po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę.

UWAGA! Do ceny 2000 zł nie wlicza się kosztów transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Kim jest wnioskodawca we wniosku o tani węgiel?

Wnioskodawca to członek gospodarstwa domowego, które chce kupić tani węgiel. Ustawa uznaje „wnioskodawcę za jednego z członków gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny”. Wnioskodawca jest jego przedstawicielem.

Przykład

Wnuk chce załatwić swojej babci tani węgiel. Nie mieszka z nią. Nie może zanieść wniosku do gminy przedstawiając się jako wnioskodawca. Chce uniknąć komplikacji z pełnomocnictwami. Więc wypełni wniosek danymi babci, poprosi ją o podpis. I zaniesie pismo do gminy.

Nowość: numer telefonu lub email we wniosku o zakup węgla

Nowością we wniosku o zakup taniego węgla za 2000 zł/t jest obligatoryjność numeru telefonu albo email. Trzeba wpisać jeden z nich. Rząd i Sejm założyli, że obecnie tylko wyjątkowo osoby zainteresowane tanim węglem nie mają telefonu lub email.

Zakup węgla od gminy a dodatek węglowy

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Ta formuła prawna oznacza, że prawo do zakupu taniego węgla ma osoba, która:

Czy możliwe jest złożenie wniosku o zakup preferencyjny przez Internet?

Tak, wniosek o zakup taniego węgla w gminie składa się nie tylko na piśmie, ale i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Niezbędny jest:

Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić na potrzeby sprzedaży taniego węgla przez gminy publiczną aplikacją mobilną.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla

Nie ma urzędowo określonego wzoru wniosku. Ustawa wymienia elementy, które muszą się w nim znaleźć. Gminy będą opracowywały na tej bazie własne wnioski.

Poniżej przykładowy wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/tona w gminie.