SPRAWDZONE METODY OCHRONY POWROTU KOTŁA

Rozwiązania Dla Ochrony Powrotu w Instalacji: Zawór, Temperatura i Zabezpieczenie Kotła

Odkryj, jak zapewnić bezpieczeństwo oraz wydajność kotłom i ogrzewać swoje mieszkanie efektywnie

KONDENSACJA WILGOCI NA PŁASZCZU WODNYM


Zjawisko zachodzi wówczas, gdy temperatura spalania spada poniżej temperatury rosy gazów spalinowych lub w sytuacjach nagłej zmiany warunków (podniesienia lub obniżenia temperatury). W trakcie procesu woda podlega zmianie stanu skupienia z gazowego na ciekły i osiada na powierzchniach jako kondensat.

METODY


Istnieją trzy podstawowe i sprawdzone metody zabezpieczające powrót pieca przed korozją niskotemperaturową:


1.  Ochrona powrotu kotła c.o. z wykorzystaniem zaworu termostatycznego trójdrogowego

2. Ochrona powrotu kotła c.o. z wykorzystaniem zaworu trzydrogowego z siłownikiem

3. Ochrona powrotu kotła c.o. z wykorzystaniem zaworu czterodrogowego z siłownikiem


Należy nadmienić, iż jest to określony przez wielu producentów podstawowy wymóg warunków gwarancji.

NAJPROSTSZE ROZWIĄZANIE


Zawór antykondensacyjny (temperaturowy) jest przeznaczony do ochrony kotłów stałopalnych przed zbyt niską temperaturą czynnika powracającego z instalacji. Montuje się go na powrocie do kotła razem z pompą obiegową. Tak samo jak zawory czterodrożne, pompy przewałowe czy sprzęgło chronią kocioł przed korozją niskotemperaturową. Zawór wyposażony jest we wkładkę termostatyczną (min. 55°c), która wymusza żądaną temperaturę obiegu powrotu. W przypadku spadku temperatury na powrocie poniżej zadanej wartości zawór powoduje napływ czynnika o wyższej temperaturze z zasilania, zmieszanie z zimnym czynnikiem powracającym z instalacji a tym samym podniesienie temp czynnika na powrocie. Podniesienie temperatury do zadanej powoduje zamknięcie przepływu ciepłego czynnika z zasilania.


Zastosowanie zaworu - korzyści:


Zalecamy to rozwiązanie i polecamy naszym klientom podczas wyboru naszego kotła, dając możliwość doposażenia go w fabryczną ochronę powrotu MPM55.

ROZWIĄZANIE DRUGIE


Zawór mieszający trójdrożny służy do regulacji przepływu cieczy. Wykorzystuje się go głównie w instalacjach c.o. do ustalenia temperatury wody ogrzewającej (bufor) i ciepłej wody użytkowej (CWU), a także do podniesienia temperatury wody powracającej do kotła (55 stopni). W tym przypadku zawór wyposażony jest w siłownik, który na podstawie odczytu temperatury powrotu przez czujnik sterownika reguluje jego nastawami dogrzewając powrót. Przy tak wykonanej ochronie kocioł pracuje wydajniej co przekłada się na jego żywotność, sprawność oraz czystość. Nadaje się do wszystkich typów kotłów, zwłaszcza do kotłów na paliwo stałe z automatycznym lub ręcznym załadunkiem oraz do wszystkich systemów grzewczych.


WAŻNE!


Bardzo istotnym aspektem przy zastosowaniu tej metody jest prawidłowa umieszczenie zaworu oraz pompy na instalacji. 

ROZWIĄZANIE TRZECIE


Zawór mieszający czterodrożny służy do regulacji przepływu cieczy. Wykorzystuje się go głównie w instalacjach c.o. do ustalenia temperatury wody ogrzewającej i ciepłej wody użytkowej, a także do podniesienia temperatury wody powracającej do kotła. Nadaje się do wszystkich typów kotłów, zwłaszcza do kotłów na paliwo stałe z automatycznym lub ręcznym załadunkiem oraz do wszystkich systemów grzewczych.


Zawór czterodrożny obniża koszty eksploatacyjne i łączy w sobie dwie funkcje:


Zawór czterodrożny nie jest wymagany gwarancyjnie – ale jego zamontowanie wraz z siłownikiem powoduje wydłużenie okresu gwarancyjnego. Instalując zawór czterodrożny wraz z siłownikiem w instalacji podłączenia kotła obniżamy koszty eksploatacji poprzez magazynowanie nadmiaru ciepła i lepsze parametry spalania opału w wysokiej temperaturze, wynikiem czego jest oszczędność paliwa i wydłużony czas pomiędzy jego załadunkiem.

BRAK OCHRONY POWROTU — CO ZROBIĆ?


Jeśli kocioł nie posiada żadnej ochrony lub jest ona nieprawidłowo wykonana i sterowana, konieczne jest całkowite zablokowanie wyjścia wody z kotła i zatrzymanie startu wszystkich pomp podczas fazy rozpalania.

Jakikolwiek start pomp lub wyjście wody z kotła nawet grawitacyjnie (choćby nawet pierwsze przy rozpaleniu zimnego kotła), może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez kocioł 53°C. Po otwarciu wyjścia wody z kotła histereza pracy pomp powinna być ustawiona na 2-3°C, a start wszystkich pomp powinien być ustawiony na min. 53°C.


WAŻNE!


Temperatura na kotle powinna wynosić min. 62°C gdy na układzie nie ma zbiornika akumulacyjnego lub 85°C gdy układ jest wyposażony w bufor ciepła.


Tylko taka praca kotła oraz układu w przedziale określonych temperatur daje nam gwarancję bezpiecznego, wydajnego, czystego i oszczędnego ogrzewania oraz zabezpieczenia powrotu.

BRAK OCHRONY POWROTU

Częsty przykład niewłaściwie wykonanej ochrony powrotu kotła. W takim przypadku występuje tylko mieszanie a jedyną "korzyścią" z takiego połączenia jest możliwość sterowania temperatury wody wychodzącej za zaworem. 

Jak Brak Ochrony Kotła Wpływa na Efektywność i Zużycie Opału


Brak właściwej ochrony kotła centralnego ogrzewania (C.O.) może prowadzić do szeregu niekorzystnych konsekwencji, w tym znacznego wzrostu zużycia opału. Ochrona kotła nie tylko wpływa na trwałość urządzenia, ale również bezpośrednio wpływa na jego efektywność i koszty eksploatacji. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego ochrona kotła jest kluczowa, a zaniedbanie tego aspektu może prowadzić do problemów i większych wydatków.


Niewłaściwa Ochrona a Wzrost Zużycia Opału

Kiedy kocioł centralnego ogrzewania jest pozbawiony odpowiedniej ochrony, może to prowadzić do poważnych konsekwencji, zwłaszcza w kontekście zużycia opału. Niewłaściwie zabezpieczony kocioł jest bardziej narażony na różnego rodzaju uszkodzenia, takie jak korozja czy osadzanie się sadzy. Te problemy prowadzą do utraty efektywności działania kotła, co z kolei wymaga większej ilości opału do osiągnięcia wymaganej temperatury.


Korozja a Konieczność Zwiększonego Zużycia Opału

Najczęstszym problemem, z jakim stykają się kotły pozbawione ochrony, jest korozja. Proces ten powoduje uszkodzenie ważnych elementów kotła, takich jak wymiennik ciepła czy rurki. Gdy korozja zdewastuje te elementy, kotłownia staje się mniej efektywna, co wymusza na użytkowniku zwiększenie ilości zużywanego opału. System musi pracować ciężej, aby utrzymać odpowiednią temperaturę, co z kolei wpływa na wydatki na paliwo.


Sadza a Spadek Efektywności Energetycznej

Brak odpowiedniej ochrony kotła może również prowadzić do gromadzenia się sadzy. Odkładająca się sadza działa jak izolator, uniemożliwiając skuteczne przekazywanie ciepła do wody kotłowej. W rezultacie, kocioł musi spalać więcej opału, aby osiągnąć pożądaną temperaturę. Ten dodatkowy wysiłek nie tylko zwiększa rachunki za energię, ale również przyczynia się do większego zużycia opału.


Podsumowanie: Dlaczego Ochrona Kotła Jest Kluczowa

Wnioskiem z powyższego jest jasne stwierdzenie, że brak odpowiedniej ochrony kotła centralnego ogrzewania ma bezpośredni wpływ na ilość zużywanego opału. W przypadku korozji czy gromadzenia się sadzy, kocioł staje się mniej efektywny, co prowadzi do konieczności zwiększenia ilości paliwa do utrzymania właściwej temperatury. Inwestycja w systemy ochronne, takie jak antykorozyjne dodatki czy systemy czyszczenia, może znacząco obniżyć koszty eksploatacji i zapewnić optymalną wydajność kotła.


Zadbaj o swoją kotłownię już dziś, aby uniknąć zbędnych kosztów i cieszyć się efektywnym oraz ekonomicznym ogrzewaniem domu.