CO TO TAKIEGO?

Ceny nośników energii idą wciąż w górę, zapowiedziami kolejnych podwyżek zaniepokojeni są właściciele instalacji, które dotychczas uznawane były za ekonomiczne.

Faza zgazowania drewna

CO TO JEST ZGAZOWANIE DREWNA?

Zgazowanie drewna to jedna z najbardziej efektywnych technik jego spalania i zamiany w energię cieplną, którą można użyć do ogrzewania.


NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNY I EKONOMICZNY SYSTEM OGRZEWANIA?

Zgazowanie drewna ale też biomasy polega na procesie jego konwersji do paliwa gazowego poprzez jego ogrzewanie. W procesie zgazowania energia chemiczna znajdująca się w biomasie czy drewnie uwalniana jest w postaci palnego gazu tzw holzgazu czyli gazu drzewnego. Jest on następnie spalany w komorze dopalania a proces samego spalania jest prowadzony za pomocą odpowiednich dawek powietrza pierwotnego i wtórnego. Dzięki takiemu procesowi, możemy mieć całkowicie czyste spalanie drewna, porównywalne ze spalaniem paliw gazowych.

Zgazowanie drewna jest procesem znanym od drugiej wojny światowej, napędzane były auta gazem drzewnym i jeździły nawet w Polsce autobusy na to paliwo długo po wojnie. Jest to więc technologia zweryfikowana, powszechnie używana w technice grzewczej. 

Zgazowanie drewna czy biopaliw to też piroliza biomasy np: zrębki, zrzyn, klocków, brykietów, itp.  

Kotły c.o na zgazowanie biomasy czy drewna były już znane w latach osiemdziesiątych, od lat piece na zgazowanie drewna są standardem w wielu krajach Europy. 


DLACZEGO KOCIOŁ C.O NA ZGAZOWANIE DREWNA UZNAWANY JEST ZA NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA?


TRZEBA RÓWNIEŻ WIEDZIEĆ?

Zgazowanie drewna jest procesem ekologicznym, innowacyjnym ale też wymagającym. Ograniczeniem jego stosowania jest surowiec do spalania - czyli wsad: drewno opałowe musi być suche  - sezonowane. Może być to drewno twarde -liściaste, które zawsze ma lepsza kaloryczność oraz mniej substancji smolistych lub domieszki drzewa iglastego.


JAKIE SĄ POZOSTAŁE WYMAGANIA? 

Kocioł zgazowujący musi pracować z buforem ciepła, by spełniać wymogi certyfikacyjne i ustawowe. Kocioł przy odpowiednim podłączeniu i sterowaniu może pracować bez bufora.  Ale montując teraz nowy kocioł warto od razu zainstalować bufor lub przewidzieć możliwość jego montażu – to jest wygoda, czystość i uniwersalność absolutnie warta swej ceny.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

SPRAWDZ NASZĄ OFERTĘ