DLACZEGO GAZ PROMUJEMY BARDZIEJ NIŻ BIOMASĘ

CZYSTE POWIETRZE PO POLSKU

Program Czyste Powietrze miał sprawić, że Polacy kupią – dzięki dopłatom – nowoczesne urządzenia, pozwalające na ekologiczne ogrzewanie domów. Tyle, że w programie mocno ograniczono zakup kotłów na biomasę, choć w Europie ta branża jest w rozkwicie, co pozwala skutecznie odciąć się od rosyjskiego gazu.

Według najnowszego raportu "Bioenergy Europe" Polska zajmuje 4 miejsce w produkcji certyfikowanego peletu. To produkt uboczny z produkcji tartacznej, ponieważ jesteśmy w UE liderami produkcji i eksporcie mebli, a także w czołówce światowych producentów (2,3% PKB w 2019r. ).

To co powinno nas cieszyć, to informacja, że zapotrzebowanie na wykorzystanie peletu do ogrzewania w Europie rośnie. Największym europejskim konsumentem są Włochy, ale to coraz popularniejsze rozwiązanie w Niemczech, Francji i w Danii. Coraz chętniej ogrzewają się peletem również Szwajcarzy.

Jednocześnie zachód idzie o krok dalej. Austriacka minister energii Leonore Gewessler chce zakazać zakładania nowych instalacji do ogrzewania budynków wykorzystujących olej opałowy, węgiel i gaz. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w następnym roku.

Europejczycy wybierają pompy ciepła i urządzenia na pelet do ogrzewania swoich domów. Tymczasem w Polsce firmom produkującym kotły na biomasę grozi bankructwo, a pracę mogą stracić tysiące osób. 

Unia Europejska w najbliższym czasie zakaże montażu kotłów gazowych w nowych i modernizowanych budynkach, Austria zrobi to już w Nowym Roku - 2023.


W POLSCE NIESTETY JEST NA ODWRÓT

Dzisiaj zamiast uniezależniać się od paliwa kopalnego jakim jest gaz, dalej go promujemy poprzez dotacje rządowe. I co w tym jest najgorsze, poprzez zapis w programie priorytetowym "Czyste Powietrze" blokujemy nasze krajowe zasoby odnawialnych źródeł energii w postaci peletu i kotłów na pelet. Pelet jest biopaliwem stałym, uznawanym zarówno w Europie, jak i na świecie jako odnawialne źródło energii.

CIĘŻKO TO ZROZUMIEĆ

W Programie Czyste Powietrze zapisano, że nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na pelet w budynku mieszkalnym w przypadku, gdy istnieje możliwość podłączenia do sieci dystrybucji gazu. Wiem, że brzmi to dość absurdalnie, ale pokazuje nam fakt, że Program Czyste Powietrze promuje paliwo kopalne jakim jest gaz, a nie odnawialne źródło energii jakim jest biomasa (pellet, drewno, itp).


SKĄD POPULARNOŚĆ TEGO ŹRÓDŁA ENERGII?

Pellet drzewny to biopaliwo zagęszczone z biomasy drzewnej w postaci walca. Produkuje się go z pozostałości tartacznej (trociny, czyli z ekologicznego surowca bez użycia chemicznych substancji klejących).

Według najnowszego raportu "Bioenergy Europe" Polska zajmuje 4 miejsce w produkcji certyfikowanego peletu. Oczywiście, przeciwnicy tego odnawialnego źródła energii powiedzą, że spalanie go w kotłach powoduje emisje CO2 i pyłów PM 10 i 2,5 natomiast prawda jest taka, że UE uznaje to paliwo jako zeroemisyjne pod względem CO2 tzn. emisja dwutlenku węgla wydzielana podczas spalania równa się ilości dwutlenku węgla pochłoniętego przez drzewo podczas jego naturalnego wzrostu. Co do pyłów, Departament Kontroli Jakości Rynku i Departament Rozwoju Urządzeń OZE będące w strukturach Izby Gospodarcza Urządzeń OZE przygotowały raport dotyczący urządzeń grzewczych małej mocy opalanych biopaliwem stałym w postaci peletu. Zawarte są w nim informacje dotyczące produkcji, emisji, certyfikacji kotłów grzewczych wytwarzanych przez Członków IGU OZE. Dowiadujemy się z niego, że 85% urządzeń to kotły, których emisja pyłów jest poniżej 20 mg/m3. Natomiast do końca 2023 roku został wyznaczony cel, aby 100% kotłów produkowanych przez polskich producentów zrzeszonych w Izbie emitowało pyły poniżej 20 mg/m3.