Lista ZUM | Klucz do dofinansowania w programie Czyste Powietrze

lista-zum-mpm-kotly

Jesteśmy na liście ZUM

Sprawdź nową listę ZUM w Programie Czyste Powietrze 2024! Dowiedz się, jak uniknąć problemów z dotacją na zielone urządzenia grzewcze.

DOFINANSOWANIE DLA KOTŁÓW NA PELLET, POMP CIEPŁA ORAZ KOTŁÓW ZGAZOWUJĄCYCH DREWNO – NOWE ZASADY


Poprzednio beneficjenci programu korzystali z innych baz, które zostały ostatecznie wygaszone 15 lutego 2021 roku. Urzędowa inicjatywa w Polsce koncentruje się na czystości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, spełniających określone standardy środowiskowe. Dla producentów, których produkty spełniają kryteria z wykazu ZUM, program ten stanowi atrakcyjną możliwość uzyskania wsparcia finansowego oraz promocji przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Niniejszy artykuł przybliża korzyści z wpisu na listę ZUM oraz jej wpływ na wnioskodawców, producentów i dystrybutorów w procesie pozyskiwania dotacji z NFOŚIGW.

CZYM JEST LISTA ZUM? ODKRYJ PROGRAM


Jest to spis zgłoszonych produktów, które określają standardy środowiskowe i są uznawane za ekologiczne przez Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Umieszczenie produktów na liście jest potwierdzeniem uznania dla producentów, którzy podejmują wysiłek w celu stworzenia produktów bardziej przyjaznych dla środowiska. Dla firmy MPM PROJEKT, producenta urządzeń grzewczych, których produkty są obecne na wykazie ZUM, oznacza to, że spełniły one kryteria programu i mogą być uwzględnione w procesie ubiegania się o wsparcie z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z LISTY ZUM?


Program oferuje wsparcie dla osób prywatnych - beneficjentów, które planują zmodernizować swoje źródło ogrzewania na bardziej czyste lub przeprowadzić termomodernizację domu. Dofinansowanie może być wykorzystane na zakup i montaż nowego źródła ciepła, które spełniły określone wymagania dotyczące dbałości o środowisko. 

Produkty z wpisem na listę zielonych urządzeń są uważane za zgodne z wymaganymi parametrami energetycznymi, co daje producentom urządzeń znaczną przewagę konkurencyjną.

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA KOTŁÓW MPM PROJEKT


Wiarygodność: Urządzenia z listy ZUM potwierdzają, że produkty MPM PROJEKT są przyjazne dla środowiska i spełniły wysokie standardy, co podnosi wiarygodność marki wśród klientów poszukujących rozwiązań poprawiające jakość powietrza.


Konkurencyjność: Uwzględnienie w wykazie ZUM stanowi istotny czynnik zwiększający konkurencyjność. Klienci starający się o dotacje w ramach programu będą preferować urządzenia znajdujące się w wykazie, co daje producentom większe szanse na pozyskanie zamówień i zwiększenie swojego udziału na rynku.


Wsparcie pieniężne: Produkty MPM PROJEKT, uwzględnione na wykazie ZUM, spełniły kryteria uzyskania dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. Stanowi to korzystną opcję dla klientów poszukujących sposobów na obniżenie kosztów modernizacji swojego systemu grzewczego.

JAK ODSZUKAĆ DANE URZĄDZENIE NA LIŚCIE ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW?


Aby znaleźć i dokonać wyboru urządzenia, zalecamy korzystanie z nowej listy dostępnej pod poniższym linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl oraz wprowadzenie odpowiedniego identyfikatora potrzebnego do weryfikacji.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU


lista-zum-wyszukiwarka

CZY LISTA ZUM JEST OBOWIĄZKOWA?


Tak - wsparcie finansowe związane z programem jest dostępne wyłącznie dla urządzeń znajdujących się na wykazie ZUM. Takie zmiany mają na celu zabezpieczenie interesów otrzymujących środki oraz zapewnienie, że wsparcie trafi wyłącznie do sprawdzonych produktów. 

JAKIE KRYTERIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ PRODUKTY WPISANE DO ZUM


IOŚ-PIB monitoruje specyfikacje produktów, które znajdują się na wykazie. W zapisach regulaminu dotyczącego wykazu znajdują się wytyczne dotyczące każdej kategorii produktów, czasami są one precyzyjne, zgodne z polskimi normami i obowiązującymi przepisami prawnymi, innym razem natomiast są bardziej szczegółowe. Na przykład, urządzenia dostępne na rynku muszą spełniać wytyczne Ekoprojektu, jednak w programie istnieją dodatkowe kryteria. Na przykład, do otrzymania wsparcia kwalifikują się jedynie pompy ciepła lub kotły o klasie energetycznej co najmniej A lub A+. 


Planowana aktualizacja Programu przewiduje okres przejściowy do dnia 13 czerwca tego roku. Będzie to okres, w których m.in. będą następowały zmiany na wykazie ZUM. Od dnia 14.06.2024 r., lista ZUM będzie zawierała wyłącznie pompy ciepła, dla których dostarczono wymagane wyniki badań, które zostały wykonane na terenie Unii Europejskiej. Badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego, zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych. Końcową weryfikację oraz pozytywne zatwierdzenie mają być przeprowadzone przez ekspertów Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).

JAKIE PIECE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"? KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCE DREWNO LUB KOCIOŁ NA PELLET O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE


Poniżej znajdziecie Państwo wydajne kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet, a także kocioł grzewczy dwupaliwowy na pelety i drewno. Te urządzenia spełniły kryteria najwyższego poziomu dofinansowania z programu 'Czyste Powietrze' i są wpisane na listę ZUM, dzięki czemu możecie skorzystać z dofinansowania.


Piece zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie (emisyjność cząstek stałych ≤ 20 mg/m3):Kotły na pelet drzewny o podwyższonym standardzie (emisyjność cząstek stałych ≤ 20 mg/m3):


Znalezienie właściwego identyfikatora umożliwi szybkie i dokładne odnalezienie wybranego urządzenia. Skorzystaj z powyższej instrukcji, aby dokonać właściwego wyboru.


WAŻNE! Na stronie danego produktu jest dostępna dokumentacja, gdzie w karcie produktu oraz etykiecie energetycznej są umieszczone wymagania techniczne określone w przepisach.

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE


W związku ze zmianą regulaminu listy ZUM od dnia 18 marca 2024 r. wszedł w życie zmieniony rejestr urządzeń i materiałów w bazie o nazwie "Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów", dostępny na stronie internetowej lista-zum.ios.edu.pl. Nowe przepisy wprowadzają nowe wymogi dotyczące wpisu na ZUM pomp ciepła, między innymi raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie Polski. Te nowe zmiany wejdą w życie później - okres przejściowy, od 14 czerwca 2024 r. Zmiany nie obejmują jednak kilku konkretnych punktów z § 5 Regulaminu. Zachęcamy więc do zapoznania się z jego treścią oraz komunikatem dostępnym - tutaj.


W przypadku instalacji urządzeń na paliwo stałe - musi ono spełnić wymogi prawa miejscowego, o ile mają zastosowanie (np. uchwały antysmogowe województw).

CZY MUSZĘ MIEĆ ZROBIONY AUDYT ENERGETYCZNY, ABY STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Audyt energetyczny jest obligatoryjny wyłącznie w przypadku kompleksowej termomodernizacji. W przypadku pozostałych przedsięwzięć nie jest on wymagany, aby otrzymać dofinansowanie, natomiast można go również wykonać i będzie stanowił koszt kwalifikowany pod warunkiem (także w przypadku kompleksowej termomodernizacji).

TYMCZASOWE WPROWADZANIE NA LISTĘ ZUM POMP CIEPŁA – DŁUŻSZY TERMIN

Producenci i importerzy pomp ciepła dostają więcej czasu na dostosowanie się do zmian w programie. Producenci i importerzy pomp ciepła dostają więcej czasu na dostosowanie się do zmian w programie. Wymagane badania mające na celu poprawę efektywności energetycznej musza być wykonane w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do norm zawartych w regulaminie. Badania urządzeń spełniających wymogi jakości mają dostarczyć do 31 grudnia br. To zagwarantuje im obecność na liście programu. Ludzie korzystający z programu do wymiany kopciuchów będą mieli dzięki temu zagwarantowany szeroki wyboru pomp ciepła z listy. Dla nich nic się zmienia – zgodnie z wprowadzonymi zmianami programu, od 14 czerwca br. mogą oni wybierać pompy ciepła, kotły zgazujące drewno i kotły na pelet tylko z wykazu ZUM.

OBOWIĄZKOWA LISTA ZUM OD 22 KWIETNIA 2024


Wykaz ZUM odgrywa kluczową rolę dla producentów urządzeń w ramach programu Czyste Powietrze. Bycie na Liście ZUM oznacza potwierdzenie zaangażowania producentów w ochronę środowiska oraz możliwość korzystania z licznych korzyści, takich jak zwiększona konkurencyjność, większa wiarygodność i możliwość pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta inicjatywa umożliwia producentom przyciąganie większej liczby klientów, którzy szukają ekologicznych i efektywnych rozwiązań grzewczych. Program Czyste Powietrze otwiera możliwość współpracy między producentem MPM PROJEKT a klientami, którzy pragną wprowadzić korzystne zmiany dla środowiska naturalnego i podnieść jakość powietrza, którym oddychamy.