OGRZEWAJ DOM OSZCZĘDNIE

IDEA

Obniżenie kosztów ogrzewania nawet o połowę? 

Zastanawiasz się jak to możliwe? 

OSZCZĘDZASZ OPAŁ I CZAS

Palisz w kotle zawsze z jego pełną mocą - a więc najlepiej wykorzystując energię zawartą w paliwie. Gazy zawarte w paliwie (w drewnie jest ich około 75%, w węglu około 30%) zostają przy pełnej mocy dopalone. Dzięki buforowi możesz palić raz na 2-3 dni. Bufor gromadzi i przechowuje wytworzone wydajnie ciepło, które jest pobierane tylko wtedy gdy jest taka potrzeba. Całym sterowaniem takiego układu zajmuje się odpowiedni regulator w połączeniu z bezprzewodowym panelem pokojowym.


OGRANICZASZ ZUŻYCIE KOTŁA I KOMINA

Ponieważ spalanie paliwa następuje w wysokiej temperaturze - w kotle nie kondensuje woda (zabójcza dla kotła), ani nie osiadają sadze, które zostają dopalone. Komin również będzie czysty !