STEROWNIK DO INSTALACJI BUFOROWEJ

Regulator do instalacji buforowej dla obiegów: piec, bufor, C.W.U. / C.O. Zawiera sterownik z bezprzewodowym panelem pokojowym.

INFORMACJE OGÓLNE


Sterownik jest dedykowany do układów grzewczych z zbiornikiem buforowym, który ma za zadanie utrzymywać temperaturę wszystkich obiegów na ustalonym poziomie. Produkt ten jest dostosowywany do konkretnych potrzeb danej instalacji buforowej, współpracującej z kotłami firmy  MPM PROJEKT.


Regulator jest dostępny w dwóch podstawowych wersjach, różniących się metodą zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową, czyli tzw. ochroną powrotu.

WAŻNE!


Wykonujemy również inne wersje tego sterownika na indywidualne zamówienie, umożliwiające obsługę układów z wieloma obiegami grzewczymi lub współpracujących z instalacjami zintegrowanymi lub kaskadowymi.

PIERWSZA WERSJA: OBSŁUGA SIŁOWNIKA OCHRONY POWROTU


Sterownik doskonale sprawdza się w sterowaniu:


Szczegółowe informacje dotyczące ustawień dla poszczególnych podzespołów znajdują się w instrukcji obsługi regulatora.


OPIS DZIAŁANIA:

Bezprzewodowy panel umieszczony w pomieszczeniu komunikuje się z głównym urządzeniem i steruje odpowiednimi elementami. Po przekroczeniu ustawionej wartości temperatury zadanej, dany układ lub źródło ciepła zostaje wyłączone, np. centralne ogrzewanie lub ciepła woda użytkowa. Gdy temperatura w danym układzie zaczyna spadać o ustawioną histerezę (w zależności od wybranego trybu pracy - pompa lub siłownik), układ taki zostaje automatycznie uruchomiony, w zależności od różnicy temperatur pomiędzy poszczególnymi układami.


Sterownik główny kontroluje ustawioną temperaturę pracy zaworu, automatycznie kalibrując siłownik zaworu. Istnieje także możliwość pracy z innym siłownikiem (zmiana możliwa do wykonania samodzielnie).


Bezprzewodowy panel wyświetla temperaturę zadania oraz temperaturę pomieszczenia, w którym się znajduje. Istnieje również opcja wprowadzenia danych do uruchomienia sterownika w trybie harmonogramu czasowego lub tygodniowego.

Pierwsza wersja

DRUGA WERSJA: OBSŁUGA UKŁADU ANTYKONDENSACYJNEGO MPM55


Sterownik doskonale sprawdza się w:Szczegółowe informacje dotyczące ustawień dla poszczególnych podzespołów znajdują się w instrukcji obsługi regulatora.


JAK TO DZIAŁA:

Panel bezprzewodowy umieszczony w pomieszczeniu komunikuje się z głównym urządzeniem i steruje odpowiednimi elementami. Gdy temperatura przekroczy ustawioną wartość, dany układ zostanie wyłączony. Gdy temperatura w układzie zacznie spadać o określoną histerezę, zgodnie z wybranym trybem pracy (pompa lub siłownik), układ automatycznie zostanie uruchomiony, zależnie od różnicy temperatur pomiędzy poszczególnymi układami.


Sterownik główny kontroluje ustawioną temperaturę pracy zaworu, kalibrując siłownik automatycznie. Istnieje również możliwość pracy z innym siłownikiem (możliwość zmiany przez użytkownika).


Panel bezprzewodowy wyświetla temperaturę zadania oraz temperaturę pomieszczenia, w którym się znajduje. Istnieje także opcja wprowadzania danych do uruchomienia sterownika w trybie harmonogramu czasowego lub tygodniowego.

Druga wersja

PANEL DO WSZYSTKICH WERSJI


Sterownik jest wyposażony w bezprzewodowy cyfrowy panel pokojowy, przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach. Panel kontroluje i wyświetla aktualną oraz preferowaną temperaturę w pomieszczeniu, co poprawia komfort użytkowania i znacząco obniża koszty ogrzewania.


Jedną z godnych uwagi funkcji jest możliwość dostosowania temperatury w trybie ręcznym lub automatycznym, zgodnie z ustalonym harmonogramem na poszczególne godziny i dni tygodnia. Na przykład, w godzinach 9:30 - 22:30 temperatura wynosi 21,5°C, a od 22:30 do 9:30 temperatura spada do 18,5°C.

WAŻNE!

Produkt dostępny wyłącznie z zakupionym kotłem - zestawem.