PIROLIZA DREWNA

Piroliza Drewna: Najwydajniejsza Metoda Wytwarzania Gazu Drzewnego

Sucha Destylacja Drewna w Kotłach: Proces Produkcji i Spalania Gazu Drzewnego

Kotły wykorzystujące destylację rozkładową w procesie pirolizy, spalają gazy wytworzone w wyniku termicznego rozkładu drewna przy ograniczonym dostępie tlenu.   


Etap Wstępnego Odgazowania Drewna w Kotłach: Szczegółowy Opis Procesu i Zastosowanie

Proces wstępnego odgazowania surowca ma miejsce w pierwszej komorze kotła, gdzie powstały gaz drzewny przechodzi przez warstwę żaru, a następnie trafia do dyszy palnikowej, gdzie zostaje wymieszany z powietrzem.


Mieszanina gazu i powietrza zapala się już w dyszy, a dalsze spalanie odbywa się w ceramicznej komorze umieszczonej w kolejnej części kotła (palniku wirowym).


Zgazowanie drewna zachodzi w jednej przestrzeni, a cały proces zgazowania rozgrywa się w pięciu strefach, zależnych od temperatury.


Fazy Wytwarzania Gazu i Spalania w Kotłach Zgazowujących Drewno


Przybliżony Skład Chemiczny Wytwarzanego w Kotle Gazu DrzewnegoCharakterystyka Gazu Drzewnego:W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY I ZAAWANSOWANIA PROCESU MOŻEMY WYRÓŻNIĆ NASTĘPUJĄCE STREFY 


W komorze załadowczej (inaczej: komora zgazowania) dostarczone paliwo zostaje rozpalone jak w zwykłym kotle przy normalnym dostępie tlenu. Następnie zamykane są drzwiczki górnej komory, a otwarta zostaje klapka w dolnych drzwiczkach popielnika. Dym powstały w wyniku wstępnego spalania i suszenia zostaje odprowadzony do komina poprzez klapę krótkiego obiegu.


Po rozpaleniu w piecu i podniesieniu temperatury powyżej 50 ºC zamknięte zostają klapa krótkiego obiegu, przez co następuje zmiana kierunku przepływu spalin w wymienniku. Cały czas wzrasta temperatura 200-600°c, w związku z czym wytwarza się gaz oraz soki drzewne. Mieszanina ta ulega kondensacji do postaci smolistego octu drzewnego.


Węgiel drzewny żarzy się w temperaturze 700–1000 ºC, czyli znacznie przewyższającej temperaturę spalania drewna w normalnych warunkach. W wyniku utleniania węgla drzewnego powstaje bardzo ważny składnik gazu drzewnego, palny tlenek węgla (2C + O2 = 2CO). Wydziela się wodór H2, który również staje się częścią składową gazu drzewnego oraz metan CH4. Ostatnim gazem, który wytrąca się w tej strefie, jest niepalny tlenek węgla CO2 (C + O2 = CO2). Następna strefa (wirowy palnik dymu) służy do tego, by się go pozbyć w możliwie jak największym stopniu.


Powstały w strefie III gaz zawierający niepalny CO2 omywa węgiel drzewny żarzący się w temperaturze dochodzącej do 1300 ºC. W wyniku kontaktu CO2 z gorącym węglem dochodzi do redukcji: (niepalny) CO2 + C + wysoka temperatura = 2CO (palny). Im wyższa temperatura, tym więcej CO.  W strefach II, III i IV dostęp powietrza jest minimalny, potrzebny jedynie do utrzymywania żaru przy dyszy palnika.


Wytworzony gaz opuszcza komorę zgazowania poprzez dyszę. W wyniku dostępu dużej ilości powietrza wtórnego gaz tworzy mieszankę wybuchową z tlenem (od 4,5 do 35% powietrza). Zapłon następuje już w dyszy (temperatura zapłonu 560 ºC), jednak pełne dopalenie przebiega w ceramicznym palniku gdzie gazy zostają wprowadzone w ruch wirowy. Powstaje fioletowo-niebieski płomień, a temperatura w procesie spalania przekracza 1300 ºC.


SAM PROCES WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ W KOTŁACH ZGAZOWUJĄCYCH PRODUCENCI CZĘSTO OPISUJĄ W CZTERECH ETAPACHZrównoważone Spalanie Drewna: Niska Emisja i Zero Bilansu CO2 dla Ochrony Środowiska

Omówiony proces charakteryzuje się bardzo niską emisją szkodliwych związków oraz wyjątkową sprawnością. Spalanie drewna generuje dwutlenek węgla (CO2), którego bilans w przyrodzie jest zerowy. Oznacza to, że rośliny, podczas swojego wzrostu i fotosyntezy, pobierają tyle samo CO2, ile jest emitowane do atmosfery w wyniku późniejszego spalania drewna.


Znikoma zawartość siarki w drewnie skutkuje praktycznie niezauważalną emisją tlenków siarki w porównaniu np. ze spalaniem węgla. Zawartość tlenków azotu jest także utrzymana poniżej dopuszczalnej granicy. Warto jednak pamiętać o utrzymaniu właściwej wilgotności drewna, ponieważ ma ona kluczowe znaczenie dla całego procesu.

Pirolityczne spalanie drewna jest więc jednym z najczystszych, odnawialnych metod, ekologicznego pozyskiwania ciepła

Zaawansowane Piece Zgazowujące Drewno: Efektywność, Elastyczność i Niskie Koszty Eksploatacji

Nasze piece zgazowujące drewno generują energię z trzykrotnie większą sprawnością niż w przypadku tradycyjnego spalania drewna. Zastosowanie szerokiego zakresu mocy, obejmującego modele od 6 do 64 kW z ręcznym załadunkiem drewna, sprawia, że te urządzenia znajdują coraz szersze zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych. Możliwość spalania drewna o różnym stopniu granulacji, od trocin po polana, otwiera nowe możliwości. W przypadku korzystania z wiórów, ścinków czy szczap zaleca się ich spalanie z większymi polanami. Czas pracy pomiędzy załadunkami paliwa może wynieść nawet ponad 24 godziny.


Podczas planowania instalacji kotła warto wziąć pod uwagę optymalną powierzchnię w kotłowni, ponieważ nasze kotły wymagają pracy w instalacji buforowej. Dla domu o powierzchni 180 m², średnio ocieplonego, zalecany jest kocioł na drewno o mocy 18 kW wraz z zbiornikiem buforowym o pojemności 1000 l. Przybliżony zapas paliwa na sezon grzewczy dla takiej powierzchni wyniesie około 10–15 metrów przestrzennych (1 m³ drewna = 0,7 m³). Ceny drewna opałowego są zróżnicowane ze względu na lokalizację, gatunek, postać i czas sezonowania. Niemniej jednak, sezonowy koszt ogrzewania i przygotowania c.w.u. przy użyciu pieca zgazującego drewno może być porównywalny z kosztami eksploatacyjnymi instalacji z gruntową pompą ciepła. Stosunkowo niska cena i eksploatacja naszych pieców stanowią dodatkowy atut przemawiający za wykorzystaniem energii ze zgazowania drewna do ogrzewania domu.

Biomasa, a w szczególności drewno, jest pierwszym materiałem, które ludzkość wykorzystała jako paliwo