PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

2018-2029

Składając odpowiedni wniosek możesz liczyć na dość spore dofinansowanie, które obejmuje m.in. wymianę pieca CO oraz modernizację Twojej instalacji centralnego ogrzewania. Kotły CO produkowane przez firmę MPM KOTŁY spełniają standardy i wymogi powyższego programu. 

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

Opisany tutaj program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Przeglądając informacje zawarte na stronach MŚ i NFOŚiGW uzyskasz wiedzę na temat:

DO KIEDY TRWA PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

Będzie on realizowany w latach 2018-2029 r.

Podpisywanie umów zakończy się 31.12.2027 r.

Okres kwalifikowania kosztów:

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Rządowy program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).


UWAGA!

Od 19 września do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możemy obecnie składać również elektroniczne wnioski o dofinansowanie do wymiany pieca CO. Szczegółowe informacje oraz wymagania techniczne można uzyskać wchodząc na strony regionalnych funduszy właściwych dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej dotacją, a także na stronie: https://wfosigw.pl