STABILIZATOR CIĄGU KOMINOWEGO

Najlepszy stabilizator ciągu kominowego na rynku! Zapewnij bezpieczne działanie Twojego komina z naszym regulatorem.

WSTĘP

Ciąg kominowy powstaje w wyniku różnicy gęstości ciepłego powietrza wewnątrz przewodu kominowego i chłodnego powietrza na zewnątrz. Jest to ruch spalin lub dymu od dołu komina, w kierunku jego wylotu. Zmienność warunków atmosferycznych jest całkowicie od nas niezależna generowana przez komin, siłę i kierunek wiatru.

Im większa różnica temperatury między kominem a powietrzem na zewnątrz, tym silniejszy jest ciąg kominowy. Jego siła zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to wysokość przewodu kominowego oraz wielkość jego przekroju. Optymalny ciąg powinien wynosić od 20 do 40 [Pa] dla urządzeń grzewczych zasilanych paliwami stałymi. Kocioł generuje ciepło, które podnosi temperaturę w kominie, co z kolei sprzyja wzrostowi ciągu i powstaniu podciśnienia, ułatwiając usuwanie spalin na zewnątrz. 

Ciąg kominowy powinien być o wartościach prawidłowych podanych przez producenta kotła i co najważniejsze powinien być również stabilny.

CZYM WŁAŚCIWIE JEST STABILIZATOR CIĄGU KOMINOWEGO?

W większości przypadków największym problemem mającym negatywny wpływ na przebieg procesu spalania jest zbyt duże podciśnienie i nieregularny ciąg kominowy. Ciąg nie może być ani za mały, ani za duży, gdyż zaburza proces spalania zmniejszając tym samym efektywność grzewczą urządzenia. Jeśli ciąg jest za duży dochodzi do bardzo szybkiego spalania się zawartości kotła. 

ILE CIEPŁA UCIEKA KOMINEM?

Utrzymywanie w przewodzie kominowym zbyt dużego podciśnienia powiązanego z niestabilnym ciągiem, to podstawowy aspekt niskiej sprawności kotła i może dojść nawet do 55%, jeśli jednocześnie spaliny osiągną temperaturę ponad 250'C, a nadmiar tlenu przekroczy 15%.

GDZIE INDZIEJ MOŻE PODZIEWAĆ SIĘ CIEPŁO?

Ucieka z dymem i sadzą w wyniku zbyt gwałtownego zapalenia się całego wkładu oraz przez drastyczne wychłodzenie komory spalania spowodowane nadmierną ilością powietrza.

Paliwa stałe takie jak węgiel czy drewno oddają znaczną część ciepła przez konwekcję więc trzeba je odebrać od spalin. Jeśli nie zastosujemy precyzyjnej regulacji dopływu powietrza do kotła, w komin pójdzie nawet ponad 300'C co wiąże się ściśle z wyrzuceniem do atmosfery dużej ilości ciepła i niedopalonych substancji lotnych. 

SKUTECZNY SPOSÓB NA OGRANICZENIE STRATY KOMINOWEJ

Opatentowana modyfikacja przepływu powietrza do kotła precyzyjnie i ciągle kontroluje stały, zalecany ciąg kominowy. 

Praca ta jest płynna, ściśle uzależniona od wszystkich czynników: pogoda, temperatura otoczenia, ciśnienie, rodzaju opału, etap i intensywność procesu spalania. Wszystko to odbywa się samoczynnie, bez prądu, baterii, itp. 

Rozwiązanie to eliminuje również ryzyko zakłócenia ciągu kominowego podczas złej pogody, by nie dopuścić do wstecznego zasysania powietrza i spalin do wnętrza kotła. Wszystko to oczywiście pod kontrolą klapki doprowadzającej powietrze do kotła oraz miarkownika ciągu, który ma jedynie za zadanie odciąć całkowicie dopływ powietrze po przekroczeniu zadanej temp. w płaszczu wodnym. 

WNIOSKI KOŃCOWE

Regulator ciągu kominowego można zastosować we wszystkich kotłach na paliwo stałe bez względu z jakim kominem i kotłem będzie współpracowało. Rozwiązanie daje duże oszczędności w opale oraz przyczynia się do ochrony środowiska.

ZASTOSOWANIE REGULACJI CIĄGU KOMINOWEGO

Poniższe przykłady pokazują w jakich piecach lub kotłach można zastosować modyfikację dopływu powietrza.

MONTAŻ - JAK TO SIĘ ODBYWA?

Po przesłaniu wstępnych informacji o kotle i ewentualnej decyzji o modyfikacji oraz ustaleniu kosztów, przesyłają Państwo do nas drzwiczki popielnika za pomocą, np. Paczkomatu. 

Po wykonaniu modyfikacji są one odsyłane w taki sam sposób. Elementy użyte do modyfikacji zostały zaprojektowane z uwzględnieniem praw fizyki i pozwalają zniwelować negatywny wpływ czynników atmosferycznych na pracę komina do potrzeb kotła.

JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI?