Dotacje w roku 2024: Kotły na pellet i drewno

dotacje-w-roku-2024-kotly-na-pellet-i-drewno

Odkryj, jak dostać wsparcie finansowe na zakup i montaż tych ekologicznych źródeł grzewczych, poprawiając efektywność energetyczną swojego domu. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej o programach dotacyjnych na kotły na pellet i/lub drewno w bieżącym roku!

Wstęp

W aktualnym roku istnieje możliwość skorzystania z korzystnych dotacji dla kotłów opalanych pelletami oraz drewnem! Jakie środki finansowe są dostępne? Które programy warto rozważyć? Bez wątpienia, największą uwagę warto skierować na inicjatywę o nazwie Czyste Powietrze. Ponadto, omówimy również program Ciepłe Mieszkanie oraz korzyści związane z termomodernizacją!


Rozpoczynając od stycznia 2023 roku, program Czyste Powietrze wprowadził wyższe dotacje, co zdecydowanie wpłynęło na rosnące zainteresowanie termomodernizacją w ostatnich miesiącach. Dodatkowo, mimo inflacji i podwyżek płacy minimalnej, progi dochodowe zostały dostosowane, choć nie na poziomie z poprzedniego roku. Te zmiany wpłynęły również na beneficjentów kotłów na pellet oraz kotłów zgazowujących drewno w ramach tego programu. Warto również przypomnieć o nowych normach dotyczących emisji cząstek stałych oraz o planowanych od kwietnia zasadach dotyczących obecności kotłów na liście ZUM. Zapraszamy do dokładnego sprawdzenia szczegółów tych aktualizacji!

Progi w ramach programu

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostosowane i uzależnione od różnych poziomów progów dochodowych. Warto zaznaczyć, że program jest otwarty zarówno dla właścicieli, jak i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Poniżej przedstawione są progi dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania:

Te progowe kryteria stanowią kluczowy element kwalifikacji do programu Czyste Powietrze, a ich przestrzeganie umożliwia uzyskanie określonego poziomu wsparcia finansowego na cele termomodernizacyjne.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do pieca na pellet i/lub drewno i od czego zależy poziom?

Program Czyste Powietrze 2024 oferuje różne poziomy finansowania w zależności od rodzaju kotła biomasowego i jego efektywności energetycznej. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące dotacji na kotły biomasowe w ramach programu:

dotacja-w-roku-2024-kociol-na-pellet
dotacja-w-roku-2024-kociol-zgazowujacy-drewno
dotacja-w-roku-2024-kociol-na-pellet-i-drewno-zgazowujacy

Cieszy, że program Czyste Powietrze nagradza efektywność energetyczną, co skutkuje obniżeniem dotacji dla mniej sprawnych urządzeń. Warto jednak zauważyć, że nie przewidziano wsparcia dla kotłów zgazowujących drewno o podwyższonej efektywności, co skłoniło do wprowadzenia rozróżnienia między obiema wersjami kotłów na drewno. Dlatego ważne jest dokładne zrozumienie warunków dotacyjnych programu.

Limit ≤20 mg/m3

Termin "podwyższony standard" odnosi się do kotłów, które spełniają określone normy dotyczące ochrony środowiska i efektywności energetycznej. W kontekście programu Czyste Powietrze oznacza to, że kocioł musi posiadać certyfikat lub świadectwo potwierdzające zgodność z wymogami ekoprojektu. Dodatkowo, kocioł o podwyższonym standardzie musi charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych na poziomie ≤20 mg/m3 oraz mieć przypisaną klasę efektywności energetycznej na poziomie minimum A+.


W kontekście zmian w programie Czyste Powietrze, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wprowadziły obowiązkowy wyboru kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet spośród tych, które znajdują się na liście ZUM. Takie kryterium ma na celu eliminację sytuacji, w których producenci lub sprzedawcy prezentują nieprawdziwe informacje dotyczące zgodności kotła z wymaganiami programu Czyste Powietrze. Zmiany te weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2024 roku. Więcej szczegółów można znaleźć w oficjalnych komunikatach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW.

Forma rządowego dofinansowania

Ulga termomodernizacyjna stanowi formę wsparcia finansowego, opartą na uldze podatkowej, umożliwiającą odliczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji. W przypadku kotłów na biomasę, takich jak kocioły na pellet czy drewno, zakup i montaż mogą być uwzględnione w ramach tej ulgi. Poniżej znajdują się kluczowe informacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej:


Dokładne zasady i kryteria korzystania z ulgi termomodernizacyjnej warto sprawdzić w aktualnych przepisach podatkowych oraz w materiałach informacyjnych dostępnych u organów podatkowych.

Co można odliczyć

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możesz odliczyć szereg wydatków związanych z zakupem, montażem i modernizacją dotychczasowego źródła ogrzewania, tzw. kopciucha. Poniżej przedstawiam zakres elementów, które podlegają odliczeniu w ramach tej ulgi:

Warto zaznaczyć, że odliczenia można dokonywać jedynie w przypadku wydatków na elementy i usługi, które znajdują się na katalogu materiałów, urządzeń i usług kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej. Kwalifikujący się kocioł powinien spełniać wymogi ekoprojektu oraz być zgodny z miejscowymi uchwałami antysmogowymi.


Dokładne informacje dotyczące konkretnych wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, warto sprawdzić w aktualnych przepisach podatkowych i oficjalnych materiałach informacyjnych udostępnianych przez organy podatkowe.

Ciepłe mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie stanowi alternatywę dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy nie są objęci programem Czyste Powietrze. Program ten umożliwia uzyskanie dotacji na zakup i montaż kotła zgazowującego drewna lub na pellet. W programie Ciepłe Mieszkanie również obowiązują trzy poziomy dotacji dla beneficjentów indywidualnych, a także istnieje dodatkowy czwarty poziom dedykowany wspólnotom mieszkaniowym.


Dotacje dla beneficjentów indywidualnych:

Podstawowy poziom:Podwyższony poziom:Najwyższy poziom:Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych:

Dla wspólnot mieszkaniowych istnieje dodatkowy poziom dotacji, obejmujący różne rodzaje wsparcia:

Te dotacje umożliwiają wspólnotom mieszkaniowym podjęcie kompleksowych działań termomodernizacyjnych, poprawiając efektywność energetyczną budynków oraz ograniczając negatywny wpływ na środowisko.

Czy są inne programy

Istnieje wiele innych programów dotacyjnych w Polsce, które wspierają modernizację źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Należy monitorować oferty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz informacje udostępniane przez samorządy lokalne. Ponadto, specjalistyczne portale takie jak Termomodernizacja.pl mogą stanowić cenne źródło informacji na ten temat.


Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska często prowadzą programy, które obejmują dotacje na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, czy instalację odnawialnych źródeł energii. Programy te mogą różnić się w zależności od regionu.


Zalecam korzystanie z oficjalnych źródeł informacji, takich jak strony internetowe wojewódzkich funduszy czy portale branżowe, aby być na bieżąco z dostępnymi programami dotacyjnymi. Dodatkowo, warto śledzić informacje ogłaszane przez lokalne samorządy, które często organizują programy wspierające modernizację i poprawę efektywności energetycznej w swoich regionach.