EMISJA CO2 ZE SPALANIA DREWNA MOŻE BYĆ ZEROWA

Wykorzystanie drewna do ogrzewania jest ekologicznym rozwiązaniem zmniejszającym emisję CO2. Drewno to odnawialne źródło energii, które jest czyste i ekonomiczne

PALIWO ODNAWIALNE


Drewno (biomasa) to odnawialne źródło energii, tzw. OZE, które z łatwością może osiągać zerowy bilans emisji dwutlenku węgla. To jedno z zaledwie dwóch powszechnie dostępnych źródeł energii dla ogrzewania domów, które ma taką zdolność (drugim jest pompa ciepła w tandemie z fotowoltaiką). Niestety poziom znajomości tych faktów w społeczeństwie jest wciąż dalece niewystarczający – postaramy się więc, ją promować.


ZEROWA EMISIA CO2


Podczas spalania drewna kawałkowego powstaje między innymi dwutlenek węgla. To główne źródło emisji gazów cieplarnianych czyli, tzw. efektu cieplarnianego. Ale surowiec ten pod tym względem jest wyjątkowe. 

Cykl życia dwutlenku węgla: Zrównoważone ogrzewanie drewnem i jego korzyści środowiskowe


Kiedy palimy drewnem zostaje uwolnione tyle samo dwutlenku węgla, ile została wcześniej pobrane przez nie z atmosfery podczas procesów przyrostowych. Kiedy w miejsce drewna opałowego, które spalamy wsadzimy nowe sadzonki drzew, to dwutlenek węgla, który wyprodukujemy podczas ogrzewania domu zostanie z powrotem wchłonięty przez młode drzewa i nie szkodzimy środowisku naturalnemu.


Najwięcej CO2 wchłaniają drzewa młode oraz w średnim wieku, które mają dużą masę liściową i produkują dużo drewna. Aby zapewnić efektywne wchłanianie dwutlenku węgla przez drzewa należy pilnować, żeby w naszych lasach rosły drzewa młode i w średnim wieku. To główni konsumenci CO2.


Drzewa starsze, u który przyrost liści jest z roku na rok coraz mniejszy powinny być pozyskiwane i przetwarzane. Ich usunięcie z lasu spowoduje, że drzewa młodsze będą miały miejsce do efektywnego wzrostu i będą miały do dyspozycji więcej składników mineralnych w glebie.

CZYM SIĘ RÓŻNI CO2 Z PALIWA KOPALNEGO OD CO2 Z PALIWA ODNAWIALNEGO EMISJA CO2


Czy jest prawdą, że emisja CO2 z drewna jest wyższa niż z węgla czy ropy naftowej?Istotnie – jeśli patrzymy na samą reakcję spalania – drewno, z uwagi na swój skład chemiczny, wydziela przy spalaniu więcej CO2 niż węgiel i produkty ropopochodne. Ale bilans emisyjny drewna – przy odpowiednim gospodarowaniu – jest o wiele niższy a nawet zbliżony do zera


GOSPODARKA LEŚNA – RABUNKOWA CZY ZRÓWNOWAŻONA?


Emisja CO2 ze spalania drewna byłaby wyższa od tej z paliw kopalnych tylko w gospodarce rabunkowej, niezrównoważonej: gdybyśmy wycinali lasy głównie na opał, nie sadząc w zamian co najmniej tyle samo.


Na szczęście w Polsce tak nie jest. Lasów nam stale przybywa. A to, co jest wycinane, w pierwszej kolejności trafia do wykorzystania np. w meblarstwie –  tam, gdzie to najbardziej opłacalne. Spala się odpady produkcyjne oraz drewno, które jakościowo nie nadaje się do niczego lepszego. To jest tzw. podejście kaskadowe w wykorzystaniu drewna – znane i zalecane w Europie.


Cykl Zrównoważony: Ogrzewanie drewnem a Neutralność Emisji CO2 w Skali Roku


W gospodarce zrównoważonej bilans emisji CO2 pozostaje około-zerowy już w skali roku:

ZERO-EMISYJNE KOTŁY


Opatentowany systemem zgazowania paliwa, zamiast tradycyjnej metody spalania drewna. 

Nigdy wcześniej drewno nie była użyta do tak czystego, bezpiecznego i inteligentnego sposobu ogrzewania !. 

Kotły zgazowująceInnowacyjne sterowanie:


Powiązane kategorie Dzięki tym rozwiązaniom nasza oferta nie tylko odpowiada na potrzeby ekologicznej i efektywnej technologii grzewczej, ale także wyróżnia się innowacyjnym podejściem do sterowania i magazynowania energii cieplnej.