JAK SKUTECZNIE ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWY CIĄG KOMINOWY?


Potrzebujesz zapewnić prawidłowy ciąg w kominie? Skorzystaj z naszej opatentowanej metody modyfikacji dopływu powietrza.

JAK POWSTAJE CIĄG W KOMINIE?

Ciąg kominowy to siła, która zasysa gazy i opary powstające podczas procesu spalania paliwa, od dolnej części przewodu kominowego w kierunku jego wylotu. Ciąg powstaje w wyniku różnicy gęstości spalin w kominie - wewnątrz przewodu kominowego oraz chłodnego powietrza na zewnątrz. Im większa jest różnica temperatur pomiędzy wnętrzem komina a powietrzem zewnętrznym, tym większa jest siła ssania komina (podciśnienie w przewodzie kominowym). Na siłę ciągu wpływa również wysokość komina oraz wielkość przekroju przewodu kanału dymowego. Gdy powietrze lub spaliny zostają podgrzane, rozprężają się i stają się lżejsze. To właśnie dlatego, że spaliny są lżejsze od powietrza, unoszą się do góry.


Ciąg kominowy jest mierzony w Pascalach (Pa) lub w starszych jednostkach "mmWC" (milimetry słupa wody). 1 mmWC odpowiada 9,82 Pa (1 mmWC = 10 Pa). W praktyce oznacza to, że w celu prawidłowego funkcjonowania komina siła ciągu kominowego musi przynajmniej zrównoważyć straty wyporu powietrza.

NATURALNY CIĄG KOMINOWY

Odprowadzanie spalin z urządzeń opalanych paliwem stałym, zwłaszcza drewnem, powinno odbywać się za pomocą metody grawitacyjnej, czyli wykorzystującej naturalny ruch ciepłego powietrza ku górze (zwany także wyporem termicznym). Dlatego niezbędne jest zapewnienie, aby czynniki sprzyjające prawidłowemu ciągowi kominowemu były maksymalnie uwzględnione.

DLACZEGO CIĄG JEST TAK WAŻNY? 

Wielkość ciągu jest bardzo ważna, aby komin i piec działały prawidłowo. Zły ciąg w kominie jest główną przyczyną kłopotów z kotłami. Zbyt słaby ciąg utrudnia palenie i wymusza zainstalowanie odpowiednich urządzeń, których zadaniem jest zapewnienie właściwego ciągu w kominie. Zbyt duży ciąg kominowy powoduje, że większość ciepła ucieka przez komin, a palenie staje się nieekonomiczne i nieekologiczne. W takim przypadku konieczne staje się zastosowanie regulatora ciągu lub nasady kominowej. Tak więc na pytanie, jaki powinien być prawidłowy ciąg kominowy, odpowiemy: stabilny, niezbyt duży ani niezbyt mały, odpowiedni do skutecznego usuwania wszystkich produktów spalania do atmosfery.


Dla kotłów na paliwo stałe ciąg powinien wynosić do 40 Pa.

STABILIZACJA CIĄGU

Najlepiej jest zastosować specjalne rozwiązania modyfikujące wloty powietrza do kotła, które skutecznie zapewniają stabilność ciągu i ograniczają jego wahania.