JAK SKUTECZNIE ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWY CIĄG KOMINOWY?


Chcesz zapewnić prawidłowy ciąg w kominie? Skorzystaj z naszej opatentowanej metody modyfikacji dopływu powietrza.

JAK POWSTAJE CIĄG W KOMINIE?


Ciąg kominowy jest to siła, która zasysa gazy i opary powstające podczas procesu spalania paliwa, od dołu przewodu kominowego w kierunku jego wylotu. Ciąg powstaje w wyniku różnicy gęstości spalin w kominie -  wewnątrz przewodu kominowego i chłodnego powietrza na zewnątrz. Im większa jest różnica temperatur pomiędzy wnętrzem komina, a powietrzem zewnętrznym tym większa jest siła ssania komina (podciśnienia w przewodzie kominowym). Wpływ na siłę ciągu ma również wysokość komina oraz wielkość przekroju przewodu kanału dymowego. Gdy powietrze albo spaliny zostaną podgrzane, rozprężą się i stają się lżejsze. Właśnie dlatego, że spaliny są lżejsze od powietrza, unoszą się do góry.


Ciąg kominowy mierzony jest w Pascalach (Pa) lub w starszych jednostkach „mmWC” (milimetry słupa wody).

1 mmWC = 9,82 Pa (1 mmWC 10 Pa)

W praktyce oznacza to, że w celu prawidłowego funkcjonowania komina, siła ciągu kominowego musi przynajmniej zrównoważyć straty wyporu powietrza.


NATURALNY CIĄG KOMINOWY


Odprowadzanie spalin z urządzeń na paliwa stałe w szczególności na drewno powinno być dokonywane metodą grawitacyjną, czyli poprzez wykorzystanie naturalnego ruchu ciepłego powietrza ku górze (wyporu termicznego). Dlatego też niezbędne jest dopilnowanie, by czynniki kreujące prawidłowy ciąg kominowy były w możliwie największym stopniu zapewnione.


DLACZEGO CIĄG JEST TAK WAŻNY? 


Wielkość ciągu jest bardzo ważna, do tego, żeby komin i piec działał prawidłowo. Zły ciąg w kominie to główna przyczyna kłopotów z kotłami. Zbyt słaby ciąg utrudnia palenie i zmusza do zainstalowania odpowiednich urządzeń, których zadaniem jest wymusić ciąg w kominie. Zbyt duży ciąg kominowy powoduje, że większość ciepła ucieka przez komin i palenie staje się nieekonomiczne i nieekologiczne w takim urządzeniu grzewczym. W takim wypadku konieczne staje się zastosowanie regulatora ciągu lub nasady kominowej. Tak więc na pytanie, jaki powinien być prawidłowy ciąg kominowy, odpowiemy stabilny oraz nie za duży i nie za mały, tylko w sam raz, tak, aby sprawnie zostały usunięte wszystkie produkty spalania do atmosfery. 

Dla kotłów na paliwo stałe ciąg powinien wynosić do 40 Pa.

STABILIZACJA CIĄGU


Najlepiej jednak w tym celu zamontować odpowiednie rozwiązanie modyfikujące wloty powietrza do kotła, które skutecznie zapewnia stabilność ciągu i ogranicza jego fluktuacje.