kotłY na pellet lub drewno 

o podwyższonym standardzie 

Modele kotłów na pellet lub zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie zapewniają nie tylko mniejszą emisję spalin oraz pyłów, ale także wyższy komfort użytkowania w stosunku do tradycyjnych modeli. Parametry spalania są lepsze i przekładają się na czystsze spalanie paliwa i wyższą sprawność.

WYMAGANIA


Rządowy Program Czyste Powietrze stawia jasne wymagania producentom urządzeń grzewczych, dotyczące m.in. emisyjności, sprawności sezonowej oraz poboru energii elektrycznej urządzeń grzewczych. Kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe muszą legitymować się certyfikatem, potwierdzającym spełnianie wymogów unijnego ekoprojektu.

JAK ROZPOZNAĆ?


Dokument wystawia jednostka badawcza, posiadająca akredytację w zakresie ekoprojektu. Należy pamiętać, że urządzenia nie spełniające stawianych wymogów nie kwalifikują się do Programu Czyste Powietrze. 

GDZIE SPRAWDZIĆ?


Informację o certyfikacie ekoprojektu posiada producent urządzenia, są one również dostępne w Internetowej bazie urządzeń grzewczych kwalifikujących się do Programu Czyste Powietrze - https://lista-zum.ios.edu.pl

WYŻSZA DOTACJA

Poniżej kotły na drewno i pellet o podwyższonym standardzie, spełniające dodatkowe wymogi programu na które uzyskamy wyższą dotację. 

Kotły te charakteryzują się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3, spełniają wymogi do dotacji o wysokości do 9 tys. zł, która osiąga w tym przypadku do 45% poniesionych wydatków, uznanych jako koszty kwalifikowane w podstawowym poziomie dofinansowania.

SKORZYSTAJ Z DOTACJI

Program Czyste Powietrze 2023 - pomoc i doradztwo - SPRAWDŹ.