podwyższony poziom dofinansowania: czyste powietrze

Oszczędność, Komfort i Dofinansowanie: Obejrzyj Nasze Kotły C.O. do Programu 'Czyste Powietrze' z Podwyższonym Standardem.

WYSOKIE STANDARDY DLA CZYSTEGO POWIETRZA: WPŁYW RZĄDOWEGO PROGRAMU NA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Rządowy Program "Czyste Powietrze" pełni kluczową rolę w kształtowaniu branży urządzeń grzewczych, nakładając precyzyjne wymagania i standardy. To podejście skupia się na trzech kluczowych aspektach: emisyjności, sprawności sezonowej, oraz poborze energii elektrycznej urządzeń grzewczych.Program skłania producentów do tworzenia urządzeń grzewczych o niższej emisyjności. Wymogi te mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, związane z emisją szkodliwych substancji. Producenci są zobowiązani dostosować swoje rozwiązania, korzystając z innowacyjnych technologii, aby spełnić normy emisyjne określone przez program.Kolejnym kluczowym elementem jest sprawność sezonowa urządzeń grzewczych. Program zachęca producentów do projektowania systemów, które efektywnie wykorzystują energię, minimalizując straty cieplne. Wysoka sprawność sezonowa przekłada się na oszczędności energetyczne dla użytkowników końcowych, jednocześnie zmniejszając ogólny wpływ na środowisko.Rządowy Program promuje urządzenia grzewcze, które charakteryzują się niższym poborem energii elektrycznej. To nie tylko przyczynia się do obniżenia rachunków za energię dla użytkowników, ale także wspiera globalne dążenia do zrównoważonej produkcji i konsumpcji energii elektrycznej.Producentom oferuje się wsparcie dla nowatorskich rozwiązań technologicznych, które pozwalają na spełnienie wymagań programu. To zachęta do ciągłego rozwoju i wprowadzania na rynek coraz bardziej zaawansowanych, ekologicznych urządzeń grzewczych.Program uwzględnia konsultacje z przedstawicielami branży, co umożliwia elastyczne dostosowanie standardów do aktualnych możliwości technologicznych. To partnerskie podejście, mające na celu skoordynowane działania producentów w kierunku tworzenia bardziej ekologicznych i efektywnych rozwiązań grzewczych.

W rezultacie, Rządowy Program Czyste Powietrze pełni rolę kluczowego motywatora dla producentów urządzeń grzewczych, ukierunkowując ich wysiłki na tworzenie bardziej ekologicznych, wydajnych, i innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i zrównoważonego rozwoju.

W grupie kotłów na paliwa stałe dotacja obejmuje jedynie kotły na biomasę,  w tym na pellet drzewny oraz kotły zgazowujące drewno. Tego typu urządzenia muszą charakteryzować się podwyższonym standardem emisyjności. 

GDZIE SZUKAĆ URZĄDZEŃ SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA PROGRAMU?

Informację o certyfikacie ekoprojektu posiada producent urządzenia, są one również dostępne u dystrybutorów, natomiast internetowa baza urządzeń grzewczych kwalifikujących się do Programu Czyste Powietrze znajduje się pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Kotły na pellet charakteryzujące się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3, spełniają wymogi regulaminu Programu Czyste Powietrze i gwarantują uzyskanie atrakcyjnej dotacji - lista ZUM.

Osoby kwalifikujące się do podstawowego poziomu dotacji uzyskają wsparcie w wysokości do 9100 zł (do 45% kosztów kwalifikowanych) , przy podwyższonym poziomie - do 14 300 zł (do 70% kosztów kwalifikowanych), zaś najwyższym - do 20 400 zł (100% kosztów kwalifikowanych).

lista-zum-kotly-na-drewno-i-pellet

Zobacz kotły do Programu Czyste Powietrze

Kotły zgazowujące drewno

Kotły na pellet drzewny:

SKORZYSTAJ Z DOTACJI

Odkryj Korzyści Dofinansowania! Program Czyste Powietrze 2023 oferuje nie tylko wsparcie finansowe, ale także specjalistyczne doradztwo przy wypełnianiu wniosków. Skorzystaj z naszej pomocy i zainwestuj w efektywne i ekologiczne rozwiązania. Sprawdź już teraz!